Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

Zväčšenie a zmenšenie mapy

  Zväčšiť

Týmto nástrojom si môžete zväčšiť mapu (je to podobné, ako by ste si priblížili klasickú papierovú mapu bližšie k tvári).

Kliknite na tento nástroj, kurzor sa prepne na malý krížik.

Máte dve možnosti:
  1. Kliknite na ľubovolný bod na mape použitím ľavého tlačítka na myši.
  2. Zobrazí sa nová zväčšená mapa, ktorá má stred v bode, na ktorý ste predtým klikli.
  3. V prehľadovej mapke sa červeným obdĺžnikom znázorní územie, ktoré ste si zväčšili.

  1. Kliknite na mapu použitím ľavého tlačítka na myši a držte ho stlačené. Nakreslite obdĺžnik (zobrazuje sa červenou farbou) a pustite tlačítko na myši.
  2. Zobrazí sa nová zväčšená mapa v rozsahu, ktorý ste predtým zadali nakreslením obdĺžnika.
  3. V prehľadovej mapke sa znázorní územie, ktorí ste si zväčšili.
  Zmenšiť

Tento nástroj je veľmi podobný nástroju Zväčšiť.

  1. Kliknite na nástroj Zmenšiť. Kliknite na niektorý bod na mape alebo kliknite a 'ťahajte' červený obdĺžnik na mape.
  2. Zobrazí sa zmenšená mapa vycentrovaná na bod, kde ste predtým klikli alebo ohraničená vykreslením obdĺžnikom.
  Zmeniť na plný rozsah

Tento nástroj umožňuje pozretie si celého rozsahu mapy.
  Priblížiť na aktívnu vrstvu

Týmto nástrojom si môžete pozrieť celý rozsah aktívnej vrstvy.

Ako sa dá nastaviť aktívna vrstva?
Späť na predchádzajúcu stránku...

Návod

Nástroje
Prehľadová mapka
Zväčšenie/zmenšenie
mapy
Posúvanie
Identifikácia
Vrstvy
Legenda
Vyhľadávanie
Meranie vzdialenosti/výmery
Výber prvkov (selekcia)
Tlač
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019