Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

Zobrazovanie a vyhľadávanie informácií zaradenia poľnohospodárskej pôdy do kategórií obmedzení podľa
Smernice 91/676/EC na konkrétnom produkčnom bloku registra pôdy LPIS nájdete na adrese

MAPOVÁ SLUŽBA
Ďalej na "TLAČIVÁ"
 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 28. 06. 2024