Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo


Ohlásenie o skladovaní hospodárskych hnojív vo vybudovaných skladovacích priestoroch alebo o ich inom uložení(príloha č. 2 k vyhláške č.215/2016 Z.z.

STIAHNUŤ tlačivo vo formáte .doc

 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019