Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

ZASTÚPENIE ZNEVÝHODNENÝCH OBLASTÍ
Z POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY [%]

Vymedzenie znevýhodnených oblastí je stanovené podľa kritérií nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999,
čl. 16-21 s prihliadnutím na prírodné, ekonomické a demografické podmienky Slovenskej republiky. Znevýhodnené oblasti sú súvislé územné celky, v ktorých vplyvom nepriaznivých podmienok, nadmorskej výšky, svahovitosti a nízkej úrodnosti pôdy a iných nepriaznivých prírodných podmienok, prípadne v spojení s osobitnými miestnymi hospodárskymi a sociálnymi podmienkami sú náklady na jednotku výroby v poľnohospodárskej činnosti trvalo nadpriemerné (zákon č. 240/1998 Z.z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov). Základnou územnou jednotkou pre zaradenie poľnohospodárskej pôdy do horských a ostatných znevýhodnených oblastí je obec, do oblastí so špecifickými nevýhodami katastrálne územie a do oblastí s environmentálnymi obmedzeniami územie NATURA 2000.

Katastrálne územia patriace do jednotlivých poľnohospodársky znevýhodnených oblastí boli vyhlásené výnosom MP SR č. 928/1/1999-100, v ktorom sa podrobnejšie vymedzili poľnohospodársky znevýhodnené oblasti s prihliadnutím na výsledky bonitácie poľnohospodárskeho pôdneho fondu a ďalšie kritériá. Zároveň tento výnos informuje o spôsobe a výške poskytovania podpory podnikateľom hospodáriacim na pôde v horských a v iných poľnohospodársky znevýhodnených oblastiach.

Znevýhodnené oblasti a oblasti s environmentálnymi obmedzeniami boli rozčlenené do nasledujúcich kategórií:

a) H Horské oblasti (H1, H2, H3, H4)
b) O Ostatné znevýhodnené oblasti (O1/1, O1/2, O1/3, O2, O3, O4/1, O4/2, O4/3, NP)
c) S Oblasti so špecifickými nevýhodami (S1, S2, S3, S4, S5, S6)


Prejdi na mapku

Tabuľka 1: Zastúpenie znevýhodnených oblastí v okresoch a krajoch SR [% z poľnohospodárskej pôdy]

Okres Horské oblasti Ostatné znevýhodnené oblasti Oblasti so špecifickými nevýhodami Oblasti nezaradené do LFA
Bratislava I - - - 100
Bratislava II - - - 100
Bratislava III - - 50,28 49,72
Bratislava IV - - 82,16 17,84
Bratislava V - - - 100
Malacky - 69,79 - 30,21
Pezinok - - 41,23 58,77
Senec - - 10,09 89,91
Bratislavský kraj - 23,30 15,00 52,70
Dunajská Streda - - 8,49 91,51
Galanta - - 5,86 94,14
Hlohovec - - 7,04 92,96
Piešťany 7,05 - 17,53 75,41
Senica - - 53,32 46,68
Skalica - - 32,26 67,74
Trnava - - 18,29 81,71
Trnavský kraj 0,65 - 20,01 79,35
Bánovce nad Bebravou 42,10 - 38,28 19,62
Ilava 58,87 - 34,89 6,25
Myjava 5,41 - 49,59 -
Nové Mesto nad Váhom 30,96 - 51,21 17,83
Partizánske 74,16 - 25,84 -
Považská Bystrica 77,99 - 20,15 1,86
Prievidza 57,16 - 26,26 16,59
Púchov - - 48,24 51,76
Trenčín 34,09 - 53,75 12,16
Trenčiansky kraj 47,52 - 40,61 11,87
Komárno - - 13,06 86,94
Levice 2,59 - 25,05 72,36
Nitra - - 12,76 87,24
Nové Zámky - - 1,30 98,70
Šaľa - - 21,28 78,72
Topoľčany 5,03 - 13,43 81,54
Zlaté Moravce 5,36 - 46,31 48,33
Nitriansky kraj 1,55 - 16,69 81,76
Bytča 70,26 - 29,74 -
Čadca 100 - - -
Dolný Kubín 100 - - -
Kysucké Nové Mesto 100 - - -
Liptovský Mikuláš 100 - - -
Martin 92,04 - 7,96 -
Námestovo 100 - - -
Ružomberok 100 - - -
Turčianske Teplice 77,97 22,03 - -
Tvrdošín 100 - - -
Žilina 82,51 - 17,49 -
Žilinský kraj 94,53 1,27 4,20 -
Banská Bystrica 94,19 5,81 - -
Banská Štiavnica 94,86 5,14 - -
Brezno 100 - - -
Detva 84,66 15,34 - -
Krupina 4,30 95,7 - -
Lučenec 28,86 71,14 - -
Poltár 59,82 40,18 - -
Revúca 61,09 38,91 - -
Rimavská Sobota 37,05 62,95 - -
Veľký Krtíš 4,45 95,55 - -
Zvolen 49,42 50,58 - -
Žarnovica 97,84 2,16 - -
Žiar nad Hronom 68,80 31,20 - -
Banskobystrický kraj 57,21 42,79 - -
Bardejov 40,50 59,50 - -
Humenné 46,34 53,66 - -
Kežmarok 100 - - -
Levoča 81,11 - 18,89 -
Medzilaborce 71,58 28,42 - -
Poprad 100 - - -
Prešov 39,23 - 60,77 -
Sabinov 75,47 - 23,47 1,06
Snina 68,75 31,25 - -
Stará Ľubovňa 100 - - -
Stropkov 41,10 58,90 - -
Svidník 24,20 75,80 - -
Vranov nad Topľou 27,22 72,78 - -
Prešovský kraj 63,37 28,25 8,33 0,06
Gelnica 100 - - -
Košice I 27,20 72,80 - -
Košice II - - 87,92 12,08
Košice III - - 91,53 8,47
Košice IV - - 100 -
Košice - okolie - - 97,11 2,89
Michalovce - - 91,21 8,79
Rožňava 68,17 - 31,65 0,18
Sobrance 25,15 74,85 - -
Spišská Nová Ves 82,76 - 17,24 -
Trebišov 2,04 - 87,13 10,83
Košický kraj 36,18 22,49 37,97 3,36
Čadca Námestovo Kysucké Nové Mesto Tvrdošín Bytča Dolný Kubín Stará Ľubovňa Bardejov Považská Bystrica Púchov Žilina Medzilaborce Svidník Kežmarok Ilava Stropkov Martin Sabinov Ružomberok Levoča Liptovský Mikuláš Poprad Trenčín Skalica Turčianske Teplice Spišská Nová Ves Snina Myjava Humenné Prešov Nové Mesto nad Váhom Vranov nad Topľou Bánovce nad Bebravou Gelnica Senica Košice III Košice I Banská Bystrica Brezno Prievidza Partizánske Piešťany Košice IV Košice II Žiar nad Hronom Sobrance Topoľčany Košice - okolie Hlohovec Rožňava Detva Zvolen Revúca Michalovce Malacky Poltár Pezinok Žarnovica Trnava Banská Štiavnica Zlaté Moravce Bratislava III Bratislava IV Bratislava I Trebišov Bratislava II Nitra Krupina Lučenec Bratislava V Senec Rimavská Sobota Šaľa Galanta Veľký Krtíš Levice Dunajská Streda Nové Zámky Komárno
Hore…
 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 28. 06. 2024