Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

ZASTÚPENIE KATEGÓRIÍ OBMEDZENIA HOSPODÁRENIA NA PÔDACH VZHĽADOM NA NITRÁTOVÚ DIREKTÍVU

Nitrátová direktíva (Smernica 91/676/EC o ochrane vodných zdrojov pred znečistením dusičnanmi pochádzajúcimi z poľnohospodárstva) je súborom opatrení smerujúcich k zníženiu možností znečistenia vodných zdrojov (povrchové aj podzemné) dusičnanmi, ktoré môžu pochádzať z minerálnych hnojív, a z hospodárskych hnojív (maštaľný hnoj, hnojovica, močovka) a to vtedy, keď sú aplikované v nadmerných dávkach a v nesprávnom čase, alebo keď sú zle uskladňované.

Nitrátová direktíva pri jej zavádzaní do praxe vyžaduje:
  • vymedzenie zraniteľných oblastí ohrozenia vodných zdrojov
  • vypracovanie a zverejnenie Kódexu správnej poľnohospodárskej praxe
  • vypracovanie a zverejnenie programov hospodárenia v poľnohospodárstve

Zraniteľné oblasti boli na území SR vyčlenené Nariadením vlády SR zo dňa 26.6.2003. Podľa tohto nariadenia bolo 1546 obcí vyhlásených za územia zraniteľné z hľadiska ochrany vodných zdrojov. Poľnohospodárske subjekty hospodáriace v spomínaných územiach sú povinné rešpektovať osobitné zásady hospodárenia.

Kódex správnej poľnohospodárskej praxe bol schválený vo vedení MP SR a tlačou vydaný v roku 2001.

Programy hospodárenia boli schválené vo vedení Ministerstva pôdohospodárstva v roku 2004.

V zraniteľných oblastiach sa na základe súboru pôdnych, hydrologických, geografických a ekologických parametrov určili pre každý poľnohospodársky subjekt 3 kategórie obmedzení hospodárenia:

kategória A - produkčné bloky s najnižším stupňom obmedzenia hospodárenia
kategória B - produkčné bloky so stredným stupňom obmedzenia hospodárenia
kategória C - produkčné bloky s najvyšším stupňom obmedzenia hospodárenia

Podmienky hospodárenia na A, B, C produkčných blokoch sú podrobne uvedené v "Programe hospodárenia".


Prejdi na mapku

Tabuľka 1: Zastúpenie kategórií obmedzenia hospodárenia na pôdach vzhľadom na Nitrátovú direktívu v okresoch
a krajoch SR [% z poľnohospodárskej pôdy]

Okres Kategória pôd
nezaradené A B C
Bratislava I - - - -
Bratislava II - 3,54 56,81 39,65
Bratislava III - 27,32 43,69 28,99
Bratislava IV - 19,60 71,31 9,09
Bratislava V - 0,70 18,87 80,43
Malacky 6,67 11,77 69,45 12,11
Pezinok 0,90 76,72 21,21 1,17
Senec - 14,12 69,70 16,18
Bratislavský kraj 2,60 24,05 57,24 16,11
Dunajská Streda 0,24 4,82 72,56 22,38
Galanta - 15,42 70,26 14,31
Hlohovec 1,51 68,82 28,71 0,97
Piešťany - 70,80 28,60 0,60
Senica 1,32 48,85 37,56 12,27
Skalica - 82,83 12,63 4,54
Trnava 1,39 54,28 44,28 0,05
Trnavský kraj 0,59 37,10 51,33 10,98
Bánovce nad Bebravou 17,56 80,42 2,02 -
Ilava 37,17 19,49 30,87 12,47
Myjava 97,32 2,67 0,01 -
Nové Mesto nad Váhom 12,87 48,31 38,65 0,17
Partizánske 0 87,72 12,28 -
Považská Bystrica 96,31 2,53 1,01 0,14
Prievidza 64,71 30,31 4,98 -
Púchov 71,76 13,61 11,48 3,16
Trenčín 22,70 54,66 20,84 1,80
Trenčiansky kraj 43,92 40,21 14,45 1,42
Komárno 0,03 36,56 50,63 12,77
Levice 1,17 58,00 38,29 2,54
Nitra 0,28 71,31 27,19 1,21
Nové Zámky 1,29 45,21 51,77 1,73
Šaľa - 29,80 57,22 12,98
Topoľčany 0,52 91,32 8,16 -
Zlaté Moravce 9,65 79,10 11,25 -
Nitriansky kraj 1,17 54,69 39,68 4,47
Bytča 63,02 27,84 7,97 1,17
Čadca 100 - - -
Dolný Kubín 100 - - -
Kysucké Nové Mesto 100 - - -
Liptovský Mikuláš 100 - - -
Martin 60,34 28,08 10,56 1,01
Námestovo 100 - - -
Ružomberok 97,98 1,47 0,55 -
Turčianske Teplice 32,39 57,25 9,03 1,33
Tvrdošín 100 - - -
Žilina 94,47 4,55 0,78 0,20
Žilinský kraj 89,29 8,36 2,08 0,26
Banská Bystrica 93,25 5,05 1,71 -
Banská Štiavnica 100 - - -
Brezno 100 - - -
Detva 100 - - -
Krupina 44,75 48,47 6,78 -
Lučenec 24,32 72,32 2,93 0,43
Poltár 42,04 57,63 0,33 0
Revúca 31,26 51,21 15,80 1,72
Rimavská Sobota 18,65 74,87 6,11 0,37
Veľký Krtíš 19,62 74,62 5,73 0,03
Zvolen 77,74 15,69 6,51 0,05
Žarnovica 78,25 13,12 2,20 6,43
Žiar nad Hronom 68,14 22,05 6,75 3,06
Banskobystrický kraj 48,61 46,05 4,80 0,53
Bardejov 89,73 8,67 1,60 -
Humenné 63,73 29,43 6,83 0,01
Kežmarok 91,24 6,65 1,78 0,32
Levoča 40,14 52,07 7,80 -
Medzilaborce 100 - - -
Poprad 100 - - -
Prešov 46,43 52,16 1,41 -
Sabinov 66,94 31,60 1,47 -
Snina 100 0 0 -
Stará Ľubovňa 100 0 0 -
Stropkov 79,14 11,37 9,50 -
Svidník 88,26 10,07 1,67 -
Vranov nad Topľou 41,40 47,30 11,30 -
Prešovský kraj 75,31 21,49 3,16 0,03
Gelnica 100 - - -
Košice I - 42,82 54,92 2,26
Košice II - 55,15 39,00 5,85
Košice III - 94,10 5,90 0
Košice IV - 38,21 43,33 18,46
Košice - okolie 23,39 64,93 11,67 0,01
Michalovce 1,72 78,61 17,75 1,91
Rožňava 67,51 20,00 12,01 0,48
Sobrance 7,62 87,72 4,66 -
Spišská Nová Ves 35,26 61,09 3,62 0,03
Trebišov 2,33 81,96 12,61 3,09
Košický kraj 17,75 67,91 12,78 1,55
Čadca Námestovo Kysucké Nové Mesto Tvrdošín Bytča Dolný Kubín Stará Ľubovňa Bardejov Považská Bystrica Púchov Žilina Medzilaborce Svidník Kežmarok Ilava Stropkov Martin Sabinov Ružomberok Levoča Liptovský Mikuláš Poprad Trenčín Skalica Turčianske Teplice Spišská Nová Ves Snina Myjava Humenné Prešov Nové Mesto nad Váhom Vranov nad Topľou Bánovce nad Bebravou Gelnica Senica Košice III Košice I Banská Bystrica Brezno Prievidza Partizánske Piešťany Košice IV Košice II Žiar nad Hronom Sobrance Topoľčany Košice - okolie Hlohovec Rožňava Detva Zvolen Revúca Michalovce Malacky Poltár Pezinok Žarnovica Trnava Banská Štiavnica Zlaté Moravce Bratislava III Bratislava IV Bratislava I Trebišov Bratislava II Nitra Krupina Lučenec Bratislava V Senec Rimavská Sobota Šaľa Galanta Veľký Krtíš Levice Dunajská Streda Nové Zámky Komárno

Hore…
 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019