Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

VÝSTUPY A PUBLIKÁCIE

Priebežnú analýzu poľnohospodárskej sezóny a priebežný odhad úrody a produkcie strategických poľnohospodárskych plodín vykonáva Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy v rámci odborných činností vo verejnom záujme MPRV SR a štátnej správy.

K termínu stanovenia odhadu úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín je zároveň vypracovaná správa, v ktorej je zhodnotená poľnohospodárska sezóna k danému termínu. Celkovo je počas poľnohospodárskej sezóny vypracovaných šesť správ s aktualizovaným odhadom úrody, z toho tri pre ozimné a jarné plodiny (pšenica ozimná, jačmeň jarný a repka olejná ozimná) tri pre letné plodiny (kukurica na zrno, cukrová repa technická, slnečnica ročná a zemiaky).


ROK 2023:


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 20.9.2023


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 20.8.2023


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 20.7.2023


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 10.7.2023


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 10.6.2023


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 10.5.2023ROK 2022:


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 20.9.2022


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 20.8.2022


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 20.7.2022


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 10.7.2022


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 10.6.2022


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 10.5.2022ROK 2021:


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 20.9.2021


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 20.8.2021


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 20.7.2021


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 10.7.2021


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 10.6.2021


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 10.5.2021ROK 2020:


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 20.9.2020


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 20.9.2020


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 20.8.2020


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 20.7.2020


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 10.7.2020


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 10.6.2020


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 10.5.2020ROK 2019:


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 20.9.2019


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 20.8.2019


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 20.7.2019


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 10.7.2019


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 10.6.2019


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 10.5.2019ROK 2018:


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 20.9.2018


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 20.8.2018


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 20.7.2018


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 15.7.2018


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 15.6.2018


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 15.5.2018ROK 2017:


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 20.9.2017


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 20.8.2017


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 20.7.2017


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 15.7.2017


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 15.6.2017


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 15.5.2017


ROK 2016:


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 20.9.2016


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 20.8.2016


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 20.7.2016


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 15.7.2016


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 15.6.2016


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 15.5.2016


ROK 2015:


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 20.9.2015


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 20.8.2015


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 20.7.2015


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 15.7.2015


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 15.6.2015


Odhad úrody a produkcie poľnohospodárskych plodín k 15.5.2015


 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019