Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

Návod na prácu s mapou
v prostredí HTML prehliadača

Tieto stránky slúžia ako sprievodca funkciami pre prácu s interaktívnymi mapami v prostredí HTML prehliadača aplikácie ArcIMS.

Pre korektnú prácu s mapou je vyžadované použitie minimálne
MS Internet Explorer ver. 6.x s podporou spúštania Java skriptov a vypnutie blokovania automaticky otváraných okien.

Maximálne podporované rozlíšenie monitora je 1920 x 1080 px (Full HD),
pri väčšom rozlíšení monitora je potrebné zmenšiť veľkosť okna internetového prehliadača.

V prípade nejasností alebo problémov vzniknutých pri práci s mapami kontaktujte:

Návod

Nástroje
Prehľadová mapka
Zväčšenie/zmenšenie
mapy
Posúvanie
Identifikácia
Vrstvy
Legenda
Vyhľadávanie
Meranie vzdialenosti/výmery
Výber prvkov (selekcia)
Tlač
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019