Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

Tlač

Kliknite na nástroj Tlač a napíšte titulok zobrazenia na mape. Kliknite na ikonu "Vytvoriť stránku pre tlač". Otvorí sa nové internetové okno so zobrazenou mapou a legendou.

Obrázok si môžete vytlačiť použitím položky Súbor/Tlač alebo kliknutím na nástroj Tlač na paneli nástrojov Vášho internetového prehliadača.


Kliknutím na tento nástroj si vytlačíte zobrazenú mapu. 

Späť na predchádzajúcu stránku...

Návod

Nástroje
Prehľadová mapka
Zväčšenie/zmenšenie
mapy
Posúvanie
Identifikácia
Vrstvy
Legenda
Vyhľadávanie
Meranie vzdialenosti/výmery
Výber prvkov (selekcia)
Tlač
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019