Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

Meranie vzdialenosti a výmery

  1. Kliknite na nástroj Meranie vzdialenosti/výmer. Kurzor sa prepne na malý krížik.
  2. Kliknutím na mapu zadáte prvý bod, od ktorého chcete merať vzdialenosť. Bod bude na mape znázornený červenou bodkou.
  3. Akonáhle pohnete kurzorom, v tabuľke v ľavom hornom rohu sa Vám ukáže vzdialenosť od zadaného bodu v kolónke segment. Každá červená línia spájajúca 2 body je označená ako 'segment'.
  4. Kliknite opäť na mapu a zadefinujte druhý bod. Vzdialenosť segmentu sa Vám teraz v tabuľke ukáže ako celková vzdialenosť.
  5. Keď vytvoríte viac segmentov, zobrazí sa celková vzdialenosť týchto všetkých segmentov.
  6. Pri treťom (a každom ďaľšom) kliknutí sa začne zobrazovať aj výmera polygónu ohraničeného jednotlivými bodmi v hektároch.

Kliknutím na tento nástroj meriate vzdialenosti a výmery na mape. 

Späť na predchádzajúcu stránku...

Návod

Nástroje
Prehľadová mapka
Zväčšenie/zmenšenie
mapy
Posúvanie
Identifikácia
Vrstvy
Legenda
Vyhľadávanie
Meranie vzdialenosti/výmery
Výber prvkov (selekcia)
Tlač
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019