Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

Výber prvkov

Aktivujte pred výberom vrstvu, z ktorej chcete vybrať prvky.

Kliknite na nástroj Vybrať podľa obdĺžnika. Kurzor sa prepne na malý krížik. Kliknite na mapu s použitím ľavého tlačítka na myši a držte ho stlačené. Nakreslite na mape obdĺžnik (zobrazí sa červenou farbou) tak, aby vo vnútri obsahoval prvky, ktoré ste chceli vybrať a pustite tlačítko na myši.

Vybrané prvky sú zvýraznené na mape a ich zoznam je zobrazený v tabuľke v spodnej časti prehliadača.

Vybrané prvky si môžete priblížiť kliknutím na nástroj Priblížiť pod tabuľkou alebo kliknutím na konkrétny prvok v tabuľke.

Aktivujte vrstvu, z ktorej chcete vybrať prvky. Kliknite na nástroj Vybrať podľa obdĺžnika. Kliknite na mapu a obdĺžnikom vyberte požadované prvky. 

Nástrojom Zrušiť výber zrušíte vybraté prvky vo všetkých vrstvách.
Späť na predchádzajúcu stránku...

Návod

Nástroje
Prehľadová mapka
Zväčšenie/zmenšenie
mapy
Posúvanie
Identifikácia
Vrstvy
Legenda
Vyhľadávanie
Meranie vzdialenosti/výmery
Výber prvkov (selekcia)
Tlač
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019