Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

Prehľadová mapka

Prehľadová mapka je malá mapka v hornom ľavom rohu zobrazenej mapy. Červený rám ukazuje rozsah práve zobrazenej mapy (v prípade, že si mapu priblížite dosť blízko môže byť červený rám slabo viditeľný).
Prehľadovú mapku môžete použiť na posunutie mapy zvoleným smerom.

  1. Posuňte sa kurzorom nad prehľadovú mapku. Kurzor sa zmení na bielu ruku.
  2. Kliknite na iný bod na prehľadovej mapke. Červený rám sa posunie na bod, kde ste práve klikli a mapa sa posunie smerom na nové zvolené územie.

Týmto nástrojom prepínate prehľadovú mapku v ľavom hornom rohu.Prehľadová mapka je už prednastavená, zobrazí sa vždy,keď zapnete webový prehliadač.Kliknutím na toto tlačidlo sa prehľadová mapka vypne. Opätovným kliknutím sa prehľadová mapka zapne. 

Späť na predchádzajúcu stránku...

Návod

Nástroje
Prehľadová mapka
Zväčšenie/zmenšenie
mapy
Posúvanie
Identifikácia
Vrstvy
Legenda
Vyhľadávanie
Meranie vzdialenosti/výmery
Výber prvkov (selekcia)
Tlač
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019