Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

Posúvanie

Kliknite na nástroj Posunúť. Kurzor sa prepne na malý krížik. Kliknite na mapu, držte stlačené ľavé tlačidlo na myši a posuňte mapu tým smerom, kde potrebujete zobraziť nové územie.

Kliknite na tento nástroj a posuňte mapu požadovaným smerom. 

Späť na predchádzajúcu stránku...

Návod

Nástroje
Prehľadová mapka
Zväčšenie/zmenšenie
mapy
Posúvanie
Identifikácia
Vrstvy
Legenda
Vyhľadávanie
Meranie vzdialenosti/výmery
Výber prvkov (selekcia)
Tlač
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019