Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

IdentifikáciaVrstvu aktivujete kliknutím na okrúhle tlačidlo nachádzajúceho sa bližšie k názvu vrstvy.Kliknite na nástroj Identifikovať. 


Teraz kliknite na neznámy prvok na mape.Výsledok alebo výsledky sa zobrazia v tabuľke v spodnej časti prehliadača.

Späť na predchádzajúcu stránku...

Návod

Nástroje
Prehľadová mapka
Zväčšenie/zmenšenie
mapy
Posúvanie
Identifikácia
Vrstvy
Legenda
Vyhľadávanie
Meranie vzdialenosti/výmery
Výber prvkov (selekcia)
Tlač
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019