Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

ZASTÚPENIE STUPŇOV KVALITY POĽNOHOSPODÁRSKYCH PÔD

Aplikácia poskytuje on-line informácie o chránených poľnohospodárskych pôdach.

Umožňuje vyhľadávanie lokalít, ktoré sú najvhodnejšie z hľadiska ochrany pôdy na nepoľnohospodárske využitie.

Podľa zákona č. 220/2004 Z.z. sú všetky poľnohospodárske pôdy podľa príslušnosti do BPEJ zaradené do 9 skupín kvality pôdy. Najkvalitnejšie patria do 1. skupiny a najmenej kvalitné do 9. skupiny. Prvé 4 skupiny sú chránené podľa §12 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy a možno ich dočasne alebo trvale použiť na nepoľnohospodárske účely iba v nevyhnutných prípadoch, ak nie je možné alternatívne riešenie.


Prejdi na mapku

Tabuľka 1: Zastúpenie stupňov kvality poľnohospodárskych pôd v okresoch a krajoch SR[%]

Okres Stupeň kvality
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bratislava I - - - - - - - - -
Bratislava II 8,98 63,78 16,18 0,30 - 10,76 - - -
Bratislava III 19,28 - 6,96 20,02 1,97 15,13 15,48 - 21,16
Bratislava IV 17,08 0,91 12,20 - 1,10 24,93 31,92 1,07 10,79
Bratislava V - 65,56 4,70 - - 29,74 - - -
Malacky 13,28 2,77 9,24 0,36 3,53 28,72 34,21 3,65 4,24
Pezinok 6,65 24,21 16,02 10,98 5,20 24,44 3,91 0,28 8,31
Senec 13,65 41,25 21,60 4,52 2,48 15,97 0,54 - -
Bratislavský kraj 11,56 23,91 14,34 3,83 3,07 23,05 14,96 1,43 3,84
Dunajská Streda 39,03 31,38 9,76 1,89 3,22 12,21 2,51 - -
Galanta 29,85 39,08 6,46 1,32 9,46 11,50 2,29 - 0,03
Hlohovec 5,34 30,00 12,80 7,53 11,22 27,15 1,07 4,28 0,61
Piešťany 8,50 28,86 16,04 10,19 12,78 17,61 1,53 2,52 1,98
Senica 2,76 10,41 14,52 8,40 7,75 24,63 22,24 3,52 5,75
Skalica 6,79 7,71 6,34 28,75 12,68 23,80 11,22 1,39 1,33
Trnava 4,28 52,75 8,98 6,57 10,78 12,09 1,97 1,82 0,76
Trnavský kraj 18,92 31,55 10,14 6,68 8,36 16,11 5,58 1,41 1,24
Bánovce nad Bebravou - 5,18 2,11 13,98 25,42 28,24 10,42 3,74 10,92
Ilava - 5,21 6,04 3,60 4,50 24,10 9,35 10,78 36,42
Myjava - 0,46 0,26 2,27 19,21 15,64 26,58 6,56 29,01
Nové Mesto nad Váhom 2,58 16,13 11,98 6,33 11,86 14,30 9,79 11,14 15,89
Partizánske 1,11 14,86 8,85 20,55 32,96 11,78 4,98 2,84 2,06
Považská Bystrica - - 0,01 - 8,66 11,06 20,11 18,04 42,12
Prievidza - 3,58 3,02 0,32 7,58 33,15 19,65 6,72 25,97
Púchov - 3,86 2,02 0,54 5,16 9,39 20,77 10,33 47,94
Trenčín 0,83 3,74 4,03 8,06 11,13 25,27 11,07 12,58 23,30
Trenčiansky kraj 0,61 6,10 4,54 5,72 13,21 20,91 14,84 9,20 24,86
Komárno 18,40 21,41 15,36 3,74 22,35 14,42 3,91 0,41 -
Levice 2,37 30,83 10,02 10,68 17,24 18,49 2,51 5,67 2,19
Nitra 3,95 38,22 10,69 9,35 15,23 20,22 0,86 1,11 0,36
Nové Zámky 14,85 35,76 13,46 6,74 15,38 10,50 1,07 1,93 0,30
Šaľa 15,17 41,39 7,21 0,81 25,57 6,93 2,68 0,23 -
Topoľčany - 31,48 12,02 15,32 11,46 25,70 1,75 1,23 1,04
Zlaté Moravce 0,02 12,98 14,30 15,52 20,33 20,27 4,71 6,36 5,51
Nitriansky kraj 8,99 31,04 12,12 8,28 17,71 16,04 2,27 2,51 1,03
Bytča - - - - 9,21 13,38 17,60 3,17 56,64
Čadca - - - - 2,37 3,91 15,80 6,71 71,21
Dolný Kubín - - - - 4,85 1,01 16,28 6,26 71,60
Kysucké Nové Mesto - - - - 6,82 2,64 28,09 7,46 54,99
Liptovský Mikuláš - - - - 1,68 11,91 48,97 12,23 25,21
Martin - - - 0,91 13,06 15,82 27,55 14,60 28,07
Námestovo - - - - - 5,83 39,67 8,50 46,00
Ružomberok - - - - 2,68 6,25 18,37 13,85 58,85
Turčianske Teplice - - - 0,22 32,46 15,72 26,71 11,67 13,22
Tvrdošín - - - - 0,02 14,61 36,36 3,98 45,02
Žilina - - - - 10,71 9,30 28,30 6,96 44,73
Žilinský kraj - - - 0,10 6,20 9,21 30,27 9,16 45,05
Banská Bystrica - - - 0,28 10,48 8,53 13,11 17,17 50,42
Banská Štiavnica - - 0,01 - 1,21 12,57 22,51 19,76 43,94
Brezno - - - - 1,96 11,89 27,38 6,66 52,11
Detva - - - - 7,21 15,65 27,88 14,08 35,18
Krupina - 2,80 2,65 2,81 14,66 21,89 18,64 26,74 9,80
Lučenec - - - - 10,78 48,08 12,75 11,54 16,86
Poltár - - - - 14,67 41,82 9,21 3,92 30,38
Revúca - - - 0,68 13,80 32,84 11,37 12,90 28,41
Rimavská Sobota - - 0,25 1,00 12,90 42,59 10,67 12,19 20,38
Veľký Krtíš - - - 0,04 20,55 42,78 11,95 16,17 8,51
Zvolen - - - - 10,94 36,61 15,97 23,12 13,36
Žarnovica - 1,72 0,15 0,63 9,32 11,88 10,76 20,95 44,58
Žiar nad Hronom - - - - 9,79 26,23 21,23 17,10 25,65
Banskobystrický kraj - 0,28 0,27 0,51 11,82 31,51 15,37 14,80 25,44
Bardejov - - - - 9,50 13,84 26,05 21,87 28,74
Humenné - - - - 5,69 29,70 27,04 14,11 23,46
Kežmarok - - - - 0,45 11,07 36,13 10,73 41,62
Levoča - - - - 8,24 10,87 22,77 10,76 47,35
Medzilaborce - - - - 2,63 10,32 32,63 22,91 31,51
Poprad - - - - 0,07 8,02 35,88 26,02 30,01
Prešov - - - - 9,30 27,32 23,16 15,81 24,40
Sabinov - - - - 7,43 13,36 21,58 24,66 32,97
Snina - - - - 8,08 17,18 29,09 8,37 37,28
Stará Ľubovňa - - - - 1,45 3,66 27,66 11,55 55,68
Stropkov - - - - 3,79 16,05 35,07 23,35 21,74
Svidník - - - 0,05 5,52 18,78 38,67 16,93 20,04
Vranov nad Topľou - - - 0,48 14,68 34,99 26,47 8,46 14,92
Prešovský kraj - - - 0,05 6,46 17,53 28,74 16,20 31,02
Gelnica - - - - 1,39 3,62 20,54 10,48 63,97
Košice I - - - 0,07 8,74 54,83 11,56 18,28 6,51
Košice II - - - - 8,10 26,91 2,22 36,04 26,74
Košice III - - - - 8,82 77,18 9,14 4,08 0,78
Košice IV - - - - - 29,59 55,36 7,24 7,81
Košice - okolie - - - - 21,61 55,92 7,26 14,41 0,80
Michalovce - - - 0,79 33,67 29,32 14,13 21,89 0,21
Rožňava - - - 0,02 10,10 22,55 11,96 19,28 36,09
Sobrance - - - 0,02 19,76 52,47 6,27 16,64 4,85
Spišská Nová Ves - - - 0,22 9,30 14,10 26,32 20,39 29,67
Trebišov - - - 1,21 29,19 34,05 19,29 14,82 1,45
Košický kraj - - - 0,49 20,01 36,49 14,68 17,92 10,41
Čadca Námestovo Kysucké Nové Mesto Tvrdošín Bytča Dolný Kubín Stará Ľubovňa Bardejov Považská Bystrica Púchov Žilina Medzilaborce Svidník Kežmarok Ilava Stropkov Martin Sabinov Ružomberok Levoča Liptovský Mikuláš Poprad Trenčín Skalica Turčianske Teplice Spišská Nová Ves Snina Myjava Humenné Prešov Nové Mesto nad Váhom Vranov nad Topľou Bánovce nad Bebravou Gelnica Senica Košice III Košice I Banská Bystrica Brezno Prievidza Partizánske Piešťany Košice IV Košice II Žiar nad Hronom Sobrance Topoľčany Košice - okolie Hlohovec Rožňava Detva Zvolen Revúca Michalovce Malacky Poltár Pezinok Žarnovica Trnava Banská Štiavnica Zlaté Moravce Bratislava III Bratislava IV Bratislava I Trebišov Bratislava II Nitra Krupina Lučenec Bratislava V Senec Rimavská Sobota Šaľa Galanta Veľký Krtíš Levice Dunajská Streda Nové Zámky Komárno

Hore…
 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019