Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Gagarinova 10
827 13 Bratislava
Ústredňa: 02 / 48 206 901
e-mail: sci@vupop.sk


Tel.
Sekretariát
Viera Morháčová

02 / 43 420 866
Vedecký sekretár a zástupca riaditeľa
Ing. Zuzana Tarasovičová, PhD.

02 / 48 206 905
Oddelenie zabezpečenia prevádzky
Eva Révayová

02 / 48 206 918
Odbor diaľkového prieskumu Zeme a geoinformatiky
Mgr. Jana Ondačková

02 / 48 206 972
Odbor všeobecnej pedológie a pedogeografie
Doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc.

02 / 43 420 812
Odbor Pôdnej služby
Ing. Pavol Bezák

02 / 48 206 967
Oddelenie laboratórnych činností
Priemyselná 4, 821 08 Bratislava
RNDr. Vladimír Píš, PhD.

02 / 44 458 704


Poskytovanie údajov pre štúdijné a iné účely

Tel.: 02/ 48 206 973, Mgr. Rastislav Skalský, PhD., e-mail: r.skalsky@vupop.sk
Tel.: 02/ 43 420 812 , doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc., e-mail: j.sobocka@vupop.skRegionálne pracovisko – PREŠOV

Raymanova 1
080 01 Prešov
Tel.: 051/ 77 310 54
prof. Ing. Jozef Vilček, PhD., e-mail: j.vilcek@vupop.skRegionálne pracovisko – BANSKÁ BYSTRICA

Mládežnícka 36
P.O.Box 9
974 04 Banská Bystrica
Tel.: 048/ 31 00 241
prof. Ing. Jozef Kobza, CSc., e-mail: j.kobza@vupop.sk

Pôdna mapa SR
1:400 000
Atlas pôd SR
KPP - prieskum
Pôdno-ekologické regióny
Čiastkový monitorovací systém - PÔDA
Geochemický atlas SR
Geologické faktory ŽP
Poľn. znevýhodnené oblasti SR - LFA
Vhodnosť pôd pre pestovanie jadrovín
Informačné fórum o závlahách
Štruktúra pôdneho fondu
Chránené vtáčie územia - CHVU
Webové služby
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 08. 02. 2017