Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

Webové služby


1. Web Map Service (WMS) pre potreby projektu GS Soil dostupná vo verzii 1.3.0:
http://sscri.vupop.sk/arcgis/services/vupop_wms/MapServer/WMSServer?

Obsah:
a) Pôdna mapa Slovenska v mierke 1:400 000
b) Komplexný prieskum pôd - Pôdna mapa v mierke 1:10 000 (obsahová harmonizácia a testovanie cezhraničnej konzistencie údajov) - pilot Bratislava


2. Web Map Service (WMS) pre potreby projektu Čiastkový monitorovací systém pôda dostupná vo verzii 1.3.0 a 1.1.1:
http://sscri.vupop.sk/arcgis/services/cms/cms_wms/MapServer/WMSServer?

Obsah:
a) Monitorovacie lokality - všetky
b) Monitorovacie lokality - základné
c) Monitorovacie lokality - kľúčové


3. Web Feature Service (WFS) pre potreby projektu Čiastkový monitorovací systém pôda dostupná vo verzii 1.1.0 a 1.1.1:
http://sscri.vupop.sk/arcgis/services/CMS/cms_wfs/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS&VERSION=1.1.0

Obsah:
a) Monitorovacie lokality - všetky


4. Webová služba podporujúca REST API a SOAP rozhranie pre potreby projektu Čiastkový monitorovací systém pôda:
http://sscri.vupop.sk/ArcGIS/rest/services/CMS/cms_rest/MapServer

Obsah:
a) Monitorovacie lokality - všetky
 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019