Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

ZASTÚPENIE KATEGÓRIÍ PÔD PODĽA POTENCIONÁLNEJ MIERY RENTABILITY RASTLINNEJ VÝROBY

O využití produkčného potenciálu pôd rozhodujú okrem pôdno-ekologických parametrov danej lokality aj faktory ekonomické. Poľnohospodárska pôda by mala okrem produkčných i ekologických funkcii plniť aj funkciu ekonomickú. Nik nebude dlhodobo na pôde vytvárať finančnú stratu. Je preto na rozhodnutí konkrétneho užívateľa pôdy ako dokáže využiť potenciál svojej pôdy na tvorbu zisku.

Z uvedeného pohľadu je nesporne zaujímavou informáciou poznanie potenciálnych možností ekonomickej rentability produkčných blokov podľa pestovania jednotlivých poľnohospodárskych plodín. Podkladom pre určenie ekonomickej rentability pestovania plodín je databáza o potenciálnych ekonomických parametroch bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek vypracovaných na základe korelačných závislosti medzi produkčným potenciálom pôd a reálnymi ekonomickými ukazovateľmi vo viac ako 250 poľnohospodárskych podnikoch.

Prezentovaný informačný systém poskytuje prvotnú informáciu o možnej rentabilite produkčného bloku, ktorá však vzhľadom na možné intenzifikačné opatrenia i použité technológie v pestovaní rastlín nemusí byť absolútne presná.

Hodnotenie a kategorizácia potenciálnej úrovne miery rentability pôd pri pestovaní poľnohospodárskych plodín

Kategória rentability pôd Miera rentability [%] pre skupinu plodín
A B C D E F G H I
1  – nerentabilné < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0
2  – málo rentabilné 0 - 10 0 - 7 0 - 4 0 - 6 0 - 4 0 - 15 0 - 8 0 - 8 0 - 3
3  – stredne rentabilné 10 - 20 7 - 14 4 - 8 6 - 12 4 - 7 15 - 30 8 - 16 8 - 16 3 - 6
4  – vysoko rentabilné 20 - 25 14 - 20 8 - 12 12 - 18 7 - 10 30 - 45 16 - 24 16 - 25 6 - 9
5  – veľmi vysoko rentabilné 25 < 20 < 12 < 18 < 10 < 45 < 24 < 25 < 9 <

A - pšenica ozimná; B - raž siata; C - jačmeň jarný, zemiaky; D - kukurica na zrno; E - hrach siaty; F - repka olejka; G - cukrová repa; H - kukurica na siláž, viacročné krmoviny; I - rastlinná výroba spolu

Prejdi na mapku

Tabuľka 1: Zastúpenie kategórií pôd podľa potencionálnej miery rentability rastlinnej výroby v okresoch a krajoch SR [% z poľnohospodárskej pôdy]

Okres Kategória rentability
pôdy nerentabilné pôdy málo rentabilné pôdy stredne rentabilné pôdy vysoko rentabilné pôdy veľmi vysoko rentabilné
Bratislava I - - - - -
Bratislava II 0,95 0,70 - 25,58 72,76
Bratislava III 31,85 27,05 9,21 19,61 12,28
Bratislava IV 55,08 2,04 6,63 18,87 17,38
Bratislava V 1,97 - - 32,48 65,56
Malacky 44,86 2,87 12,42 29,31 10,54
Pezinok 26,41 9,40 17,23 24,53 22,43
Senec 1,86 7,04 2,97 36,10 52,03
Bratislavský kraj 24,68 5,36 8,97 29,98 31,01
Dunajská Streda 4,24 6,44 1,81 18,19 69,32
Galanta 5,10 2,85 6,34 17,54 68,17
Hlohovec 3,63 31,33 5,94 21,90 37,20
Piešťany 5,66 24,37 4,10 20,37 45,50
Senica 36,40 12,26 16,42 19,06 15,85
Skalica 15,80 20,43 8,79 38,24 16,73
Trnava 9,16 9,29 6,10 18,39 57,05
Trnavský kraj 10,66 11,35 6,39 20,23 51,38
Bánovce nad Bebravou 34,74 39,20 13,99 11,44 0,64
Ilava 63,97 20,56 6,28 9,19 -
Myjava 90,28 8,15 0,96 0,55 0,07
Nové Mesto nad Váhom 44,20 21,33 5,35 10,22 18,90
Partizánske 10,93 33,60 27,09 23,47 4,91
Považská Bystrica 94,16 5,83 - 0,01 -
Prievidza 77,46 15,15 4,81 1,96 0,62
Púchov 89,70 3,87 0,65 5,38 0,40
Trenčín 56,42 24,55 9,16 8,32 1,55
Trenčiansky kraj 62,46 19,39 7,12 7,26 3,77
Komárno 4,30 9,81 23,02 23,60 39,27
Levice 9,95 28,69 16,67 17,15 27,54
Nitra 1,89 24,93 10,43 24,69 38,07
Nové Zámky 1,90 9,75 11,84 27,56 48,95
Šaľa 2,91 6,60 15,48 18,38 56,64
Topoľčany 7,15 28,88 15,25 23,17 25,55
Zlaté Moravce 23,17 29,06 17,91 16,89 12,97
Nitriansky kraj 5,90 18,83 15,72 22,40 37,14
Bytča 87,20 12,80 - - -
Čadca 98,67 1,33 - - -
Dolný Kubín 87,20 12,80 - - -
Kysucké Nové Mesto 98,12 1,88 - - -
Liptovský Mikuláš 95,69 4,31 - - -
Martin 99,49 0,51 - - -
Námestovo 88,96 9,88 1,16 - -
Ružomberok 100 - - - -
Turčianske Teplice 97,90 2,10 - - -
Tvrdošín 93,88 4,45 1,67 - -
Žilina 94,21 5,79 - - -
Žilinský kraj 96,73 3,05 0,21 - -
Banská Bystrica 93,94 5,67 0,11 0,28 -
Banská Štiavnica 99,63 0,36 0,01 - -
Brezno 99,90 0,10 - - -
Detva 97,23 2,77 - - -
Krupina 69,78 18,02 10,64 1,57 -
Lučenec 63,26 23,71 12,21 0,81 -
Poltár 75,15 21,06 3,71 0,09 -
Revúca 69,47 23,64 2,58 4,31 -
Rimavská Sobota 56,57 26,79 9,73 6,92 -
Veľký Krtíš 48,85 28,46 19,92 2,76 -
Zvolen 89,85 10,15 - - -
Žarnovica 84,32 12,32 1,60 1,76 -
Žiar nad Hronom 90,49 9,51 - - -
Banskobystrický kraj 73,52 17,36 6,86 2,26 -
Bardejov 94,40 4,87 0,73 - -
Humenné 83,37 16,42 0,21 0,01 -
Kežmarok 94,26 5,74 - - -
Levoča 92,91 7,09 - - -
Medzilaborce 97,67 2,33 - - -
Poprad 96,07 3,93 - - -
Prešov 85,08 13,32 1,54 0,07 -
Sabinov 95,40 4,18 0,42 - -
Snina 95,16 4,57 0,27 - -
Stará Ľubovňa 99,46 0,54 - - -
Stropkov 89,53 10,16 0,31 - -
Svidník 93,58 6,02 0,35 0,05 -
Vranov nad Topľou 75,78 6,87 3,63 13,71 -
Prešovský kraj 91,04 6,82 0,74 1,40 -
Gelnica 99,51 0,49 - - -
Košice I 68,42 18,88 10,33 2,37 -
Košice II 95,04 1,85 3,12 - -
Košice III 69,63 22,52 7,85 - -
Košice IV 99,86 0,14 - - -
Košice - okolie 37,69 44,35 15,64 2,32 -
Michalovce 36,64 14,70 23,06 25,60 -
Rožňava 84,98 13,84 0,89 0,29 -
Sobrance 63,28 16,59 9,37 10,76 -
Spišská Nová Ves 93,00 6,78 0,22 - -
Trebišov 39,72 16,87 21,51 21,90 -
Košický kraj 58,46 15,55 13,65 12,33 -
Čadca Námestovo Kysucké Nové Mesto Tvrdošín Bytča Dolný Kubín Stará Ľubovňa Bardejov Považská Bystrica Púchov Žilina Medzilaborce Svidník Kežmarok Ilava Stropkov Martin Sabinov Ružomberok Levoča Liptovský Mikuláš Poprad Trenčín Skalica Turčianske Teplice Spišská Nová Ves Snina Myjava Humenné Prešov Nové Mesto nad Váhom Vranov nad Topľou Bánovce nad Bebravou Gelnica Senica Košice III Košice I Banská Bystrica Brezno Prievidza Partizánske Piešťany Košice IV Košice II Žiar nad Hronom Sobrance Topoľčany Košice - okolie Hlohovec Rožňava Detva Zvolen Revúca Michalovce Malacky Poltár Pezinok Žarnovica Trnava Banská Štiavnica Zlaté Moravce Bratislava III Bratislava IV Bratislava I Trebišov Bratislava II Nitra Krupina Lučenec Bratislava V Senec Rimavská Sobota Šaľa Galanta Veľký Krtíš Levice Dunajská Streda Nové Zámky Komárno

Hore…
 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019