Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

ZASTÚPENIE KATEGÓRIÍ BODOVÝCH HODNÔT PÔD

Pre účely praktickej realizácie poznatkov o produkčnej schopnosti pôd bolo potrebné vykonať integrované hodnotenia vzťahov medzi vlastnosťami pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ), faktormi prostredia a dostupnými údajmi o úrodách plodín a tak vytvoriť relevantnú sústavu hodnotenia produkčného potenciálu poľnohospodárskych pôd, ktorá je vyjadrená v 100-bodovej stupnici, (od 100 do 1 BH BPEJ), resp. v príslušných kategóriách. Vyššie bodové hodnoty vyjadrujú vyšší produkčný potenciál pôdy a nižšie naopak nižší produkčný potenciál pôdy.


Prejdi na mapku

Tabuľka 1: Zastúpenie kategórií bodových hodnôt pôd [% z poľnohospodárskej pôdy]

Okres Zastúpenie kategórií bodových hodnôt (%) Bodová hodnota (body)
0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100
Bratislava I - - - - - - - - - - -
Bratislava II - - - - 1,65 - 9,10 2,29 77,04 9,91 83,12
Bratislava III - 21,57 3,46 - 14,64 3,26 - 16,14 1,74 39,18 64,01
Bratislava IV - - 10,83 0,53 32,96 10,75 2,09 15,09 20,24 7,50 62,24
Bratislava V - - - 0,63 1,33 - 13,57 16,50 67,97 - 80,45
Malacky - 0,42 4,02 3,49 30,30 7,54 3,20 28,23 17,47 5,34 68,94
Pezinok - 3,46 5,07 1,18 4,22 15,44 14,54 19,88 28,34 7,88 68,94
Senec - - - 0,24 6,76 1,96 7,16 5,53 65,46 12,89 81,92
Bratislavský kraj - 1,06 2,88 1,63 15,67 6,63 7,14 17,46 38,99 8,54 72,37
Dunajská Streda - - - 2,61 7,23 0,04 3,94 4,69 37,44 44,05 85,59
Galanta - - 0,03 1,88 3,68 2,17 5,17 7,83 43,26 35,98 84,28
Hlohovec - - 0,61 4,27 8,02 26,06 2,46 14,22 29,76 14,61 70,80
Piešťany 0,06 0,53 1,39 3,40 8,66 14,42 7,62 19,03 30,80 14,09 71,85
Senica 0,1 0,04 6,00 5,66 25,03 9,74 9,95 31,34 11,06 1,09 61,23
Skalica - 0,03 1,30 1,85 14,73 22,64 11,23 27,37 16,70 4,14 66,69
Trnava - - 1,02 1,64 3,09 14,11 6,18 11,26 54,92 7,78 77,38
Trnavský kraj 0,02 0,05 1,27 2,84 9,05 8,96 6,16 13,66 35,31 22,68 76,95
Bánovce nad Bebravou 0,45 0,58 10,91 4,83 13,71 29,31 25,07 14,49 0,64 - 54,94
Ilava 4,37 10,63 29,50 16,44 9,32 11,93 10,40 6,91 0,50 - 38,53
Myjava 0,85 0,23 31,31 12,71 33,05 16,48 3,69 1,68 - - 40,26
Nové Mesto nad Váhom 0,06 0,56 21,09 7,17 18,89 14,36 7,69 14,47 5,32 10,39 54,45
Partizánske - 0,07 3,10 2,27 5,02 18,50 34,41 31,99 3,52 1,11 65,23
Považská Bystrica 5,30 4,80 44,78 8,63 22,95 8,58 4,97 - - - 33,83
Prievidza 5,06 8,35 16,68 10,19 22,37 26,7 6,35 4,30 - - 41,72
Púchov 4,54 13,94 38,47 9,88 18,71 6,41 3,22 4,83 - - 33,74
Trenčín 0,44 1,36 29,93 13,07 15,91 13,85 16,46 7,66 0,97 0,35 45,38
Trenčiansky kraj 2,25 4,23 24,20 9,59 18,53 17,30 11,71 9,08 1,34 1,76 45,66
Komárno - - - 0,78 2,40 5,72 4,58 30,32 24,78 31,42 82,26
Levice 0,01 0,17 1,97 5,65 2,88 15,86 18,61 21,92 29,76 3,17 69,80
Nitra 0,01 0,04 0,41 0,97 0,38 22,85 15,87 13,95 39,86 5,65 73,56
Nové Zámky - - 0,27 2,49 0,53 8,62 9,29 20,98 37,68 20,13 80,01
Šaľa - - - 0,23 0,47 3,11 6,32 10,22 50,89 28,76 85,20
Topoľčany - 0,05 1,56 0,60 2,46 24,67 17,16 28,00 25,50 - 68,82
Zlaté Moravce 0,27 0,56 5,44 6,10 5,06 25,04 21,00 24,42 12,08 0,02 62,05
Nitriansky kraj 0,02 0,56 1,01 2,62 1,82 13,64 12,65 22,01 32,17 13,97 75,54
Bytča 2,21 15,30 42,70 8,91 15,20 3,65 12,02 - - - 33,30
Čadca 2,04 48,66 26,38 12,32 7,48 2,77 0,35 - - - 24,39
Dolný Kubín 5,56 53,01 15,82 13,04 9,98 2,29 0,31 - - - 24,11
Kysucké Nové Mesto 2,03 21,75 36,18 11,37 21,34 3,07 4,25 - - - 30,36
Liptovský Mikuláš 3,23 18,50 17,98 42,02 16,26 1,83 0,18 - - - 30,99
Martin 7,99 10,19 17,96 17,89 25,18 14,20 3,70 2,89 - - 36,57
Námestovo 2,15 35,99 10,29 46,50 4,82 0,25 - - - - 27,68
Ružomberok 18,32 30,56 19,23 15,29 11,65 3,81 1,13 - - - 24,72
Turčianske Teplice 1,77 8,92 7,37 18,71 46,16 11,18 3,86 2,03 - - 41,27
Tvrdošín 4,78 34,15 12,71 41,31 5,83 1,21 - 9,91 20,40 17,50 52,20
Žilina 5,92 15,38 27,60 14,92 26,16 6,06 3,71 0,26 - - 32,78
Žilinský kraj 5,09 27,62 19,18 25,69 15,99 4,26 1,74 0,44 - - 29,88
Banská Bystrica 8,56 26,29 29,71 9,54 13,15 7,71 4,54 0,18 0,33 - 29,30
Banská Štiavnica 3,09 21,69 38,06 11,99 16,04 8,76 0,37 - - - 29,56
Brezno 9,70 39,79 12,54 22,82 13,71 1,41 0,02 - - - 24,35
Detva 0,50 30,10 21,67 16,78 21,34 7,57 2,04 - - - 31,01
Krupina 0,14 0,64 26,80 10,18 16,17 27,44 14,71 3,89 0,04 - 45,56
Lučenec 0,50 6,59 14,13 9,52 7,95 17,01 31,38 11,31 1,61 - 51,31
Poltár 1,36 22,06 13,27 2,71 9,39 25,03 22,22 3,64 0,32 - 43,20
Revúca 3,35 15,54 14,23 9,29 9,43 21,71 17,81 6,91 1,33 0,40 44,20
Rimavská Sobota 2,50 9,08 9,94 10,37 10,74 17,32 22,00 13,21 3,92 0,93 50,66
Veľký Krtíš 0,24 0,18 13,34 7,83 10,94 18,06 22,05 26,59 0,78 - 56,29
Zvolen 0,89 6,86 21,79 9,54 29,81 23,78 6,73 0,61 - - 41,97
Žarnovica 0,88 16,16 46,52 6,46 8,60 6,52 9,85 5,01 - - 34,26
Žiar nad Hronom 2,21 16,46 23,18 14,18 14,93 19,63 6,92 2,49 - - 37,71
Banskobystrický kraj 2,57 13,83 18,06 10,86 13,39 16,42 15,23 8,27 1,15 0,21 43,17
Bardejov 1,79 12,08 32,99 14,73 28,20 6,50 2,84 0,88 - - 34,67
Humenné 0,85 1,54 30,59 9,96 23,57 19,44 12,11 1,93 - - 42,60
Kežmarok 1,77 31,35 21,51 30,21 10,50 2,67 1,99 - - - 28,66
Levoča 1,54 35,79 20,06 16,88 14,65 5,05 4,85 1,18 - - 30,66
Medzilaborce 0,96 6,94 43,48 7,15 3,03 0,41 2,00 - - - 33,64
Poprad 1,28 18,75 24,90 44,48 7,15 3,03 0,41 - - - 29,90
Prešov 1,08 10,95 24,78 10,77 27,51 12,69 8,57 3,27 0,37 - 40,04
Sabinov 4,36 17,52 17,76 30,59 18,87 7,7 1,68 0,97 0,55 - 33,82
Snina 0,89 4,93 38,34 6,35 27,49 17,71 3,15 1,14 - - 37,81
Stará Ľubovňa 3,89 39,79 20,71 25,93 8,31 1,24 0,12 - - - 26,12
Stropkov 0,29 2,55 39,84 8,81 33,30 5,76 9,39 0,07 - - 38,62
Svidník 0,47 3,03 28,90 11,91 34,82 14,88 5,45 0,49 0,05 - 40,18
Vranov nad Topľou 0,31 0,58 19,18 5,93 24,75 20,49 16,16 12,28 0,31 - 50,24
Prešovský kraj 1,55 14,51 26,88 17,78 21,77 9,73 5,54 2,13 0,12 - 36,29
Gelnica 8,16 39,09 28,71 11,22 10,93 1,40 0,49 - - - 24,13
Košice I 0,76 1,47 12,68 8,93 15,14 26,22 22,11 11,13 1,55 - 52,30
Košice II 1,97 8,38 50,73 1,7 16,42 16,94 3,86 - - - 34,13
Košice III - 0,03 2,42 2,41 12,07 43,07 32,10 7,90 - - 57,54
Košice IV - - 0,34 2,52 1,55 25,65 39,86 29,92 0,17 - 64,59
Košice - okolie 0,08 0,04 9,43 2,69 4,35 20,63 49,97 8,54 4,28 - 60,89
Michalovce - - 0,34 2,52 1,55 25,65 39,86 29,92 0,17 - 64,59
Rožňava 3,97 23,19 26,3 7,06 13,07 13,72 9,40 3,20 0,08 0,01 35,14
Sobrance 0,27 0,53 5,60 4,31 5,47 26,14 48,90 8,67 0,11 - 58,31
Spišská Nová Ves 3,37 17,28 21,62 21,28 27,31 3,16 4,97 1,02 - - 34,31
Trebišov 0,29 0,38 2,13 2,25 7,71 22,31 31,68 29,70 3,48 0,06 63,19
Košický kraj 1,19 5,43 9,43 6,01 9,84 21,61 27,77 17,42 1,27 0,02 54,22
Čadca Námestovo Kysucké Nové Mesto Tvrdošín Bytča Dolný Kubín Stará Ľubovňa Bardejov Považská Bystrica Púchov Žilina Medzilaborce Svidník Kežmarok Ilava Stropkov Martin Sabinov Ružomberok Levoča Liptovský Mikuláš Poprad Trenčín Skalica Turčianske Teplice Spišská Nová Ves Snina Myjava Humenné Prešov Nové Mesto nad Váhom Vranov nad Topľou Bánovce nad Bebravou Gelnica Senica Košice III Košice I Banská Bystrica Brezno Prievidza Partizánske Piešťany Košice IV Košice II Žiar nad Hronom Sobrance Topoľčany Košice - okolie Hlohovec Rožňava Detva Zvolen Revúca Michalovce Malacky Poltár Pezinok Žarnovica Trnava Banská Štiavnica Zlaté Moravce Bratislava III Bratislava IV Bratislava I Trebišov Bratislava II Nitra Krupina Lučenec Bratislava V Senec Rimavská Sobota Šaľa Galanta Veľký Krtíš Levice Dunajská Streda Nové Zámky Komárno
Kategória IP Kategória IP
1 100 - 91 6 50 - 41
2 90 - 81 7 40 - 31
3 80 - 71 8 30 - 21
4 70 - 61 9 20 - 11
5 60 - 51 10 10 - 1
IP - Index Produktivity

Hore…
 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019