Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

ZASTÚPENIE KLIMATICKÝCH REGIÓNOV

Kategorizácia vychádza z charakteristiky regiónov vypracovanej pri bonitácii pôd (Linkeš, Pestún, Džatko, 1996) nasledovne:

Kód regiónu - charakteristika TS > 10°C td > 5°C
[dni]
VI - VIII
[mm]
Tjan.
[°C]
Tveget.
[°C]
00  – veľmi teplý, veľmi suchý, nížinný >3000 242 200 -1 - 2 16 - 17
01  – teplý, veľmi suchý nížinný 3000 - 2800 237 200 - 150 -1 - 3 15 - 17
02  – dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový 2800 - 2500 231 150 - 100 -1 - 3 15 - 16
03  – teplý, veľmi suchý, nížinný 3160 - 2800 232 200 - 150 -3 - 4 15 - 17
04  – teplý, veľmi suchý, kotlinový 3030 - 2800 229 200 - 100 -2 - 4 15 - 16
05  – pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny 2800 - 2500 222 150 - 100 -3 - 5 14 - 15
06  – pomerne teplý, mierne suchý, vrchovinový, kontinentálny 2800 - 2500 224 100 - 50 -3 - 5 14 - 15
07  – mierne teplý, mierne vlhký 2500 - 2200 215 100 - 0 -2 - 5 13 - 15
08  – mierne chladný, mierne vlhký 2200 - 2000 208 100 - 0 -3 - 6 12 - 14
09  – chladný, vlhký 2000 - 1800 202 60 - 50 -4 - 6 12 - 13
09  – veľmi chladný, vlhký < 1800 182 < 50 -5 - 6 10 - 11
Vysvetlivky:
TS > 10°C - suma priemerných denných teplôt nad 10°C; td > 5°C - dĺžka obdobia s teplotou vzduchu nad 5°C v dňoch; VI - VIII - klimatický ukazovateľ zavlaženia podľa Budyka (rozdiel potenciálneho výparu a zrážok v mm); Tjan. - priemerná teplota vzduchu v januári; Tveget. - priemerná teplota vzduchu za vegetačné obdobie (IV-IX)

Pri vyčleňovaní klimatických regiónov (Džatko, 1989) boli použité aj dlhoročné priemery teplôt zohľadňujúce všeobecné konštatované teplejšie zimné a suchšie letné a jesenné obdobie v posledných rokoch. Prihliadalo sa taktiež na výškopis (vrstevnice), pričom sa využila priama závislosť medzi priebehom zmien sumy teplôt TS > 10°C a nadmorskou výškou.

Prejdi na mapku

Tabuľka 1: Zastúpenie klimatických regiónov v okresoch a krajoch SR [% z poľnohospodárskej pôdy]

Okres Klimatický región
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Bratislava I - - - - - - - - - - -
Bratislava II 100 - - - - - - - - - -
Bratislava III 49,69 26,92 23,39 - - - - - - - -
Bratislava IV - 81,15 18,85 - - - - - - - -
Bratislava V 100 - - - - - - - - - -
Malacky 0,44 82,53 14,20 - - - - - - - -
Pezinok 24,47 62,87 12,56 - - - - - - - -
Senec 99,49 0,51 - - - - - - - - -
Bratislavský kraj 44,60 45,70 8,71 - - - - - - - -
Dunajská Streda 100 - - - - - - - - - -
Galanta 97,83 2,17 - - - - - - - - -
Hlohovec 22,35 70,97 6,68 - - - - - - - -
Piešťany - 64,47 34,73 - - - - 0,79 - - -
Senica 0,05 59,22 26,62 - - - - 14,06 0,05 - -
Skalica - 57,21 38,50 - - - - 4,29 - - -
Trnava 43,90 43,85 11,58 - - - - 0,68 - - -
Trnavský kraj 54,60 30,90 12,00 - - - - 2,45 0,01 - -
Bánovce nad Bebravou - 9,02 69,11 - - - - 18,28 3,14 0,33 0,11
Ilava - - 42,06 - - - - 22,72 15,48 15,05 4,68
Myjava - - 8,70 - - - - 80,64 10,65 - -
Nové Mesto nad Váhom - 28,21 30,88 - - - - 32,69 8,16 0,06 -
Partizánske - 33,22 62,05 - - - - 4,56 0,17 - -
Považská Bystrica - - 0,01 - - - - 57,51 31,27 6,21 5,00
Prievidza - - 30,48 - - - - 41,12 13,19 7,65 7,55
Púchov - - 14,15 - - - - 41,15 24,99 13,82 5,89
Trenčín - 3,61 44,89 - - - - 31,72 18,89 0,81 0,08
Trenčiansky kraj - 8,25 33,90 - - - - 37,20 13,60 4,31 2,66
Komárno 95,37 4,63 - - - - - - - - -
Levice 29,43 54,98 14,63 - - 0,03 - 0,75 0,18 - -
Nitra 33,39 63,91 2,70 - - - - - - - -
Nové Zámky 73,03 26,97 - - - - - - - - -
Šaľa 100 - - - - - - - - - -
Topoľčany 0,02 72,33 24,00 - - - - 3,64 - - -
Zlaté Moravce 0,38 50,47 37,53 - - - - 9,76 0,76 0,79 0,29
Nitriansky kraj 53,10 37,90 7,83 - - 0,01 - 0,99 0,09 0,04 0,02
Bytča - - - - - - - 52,40 28,00 10,38 9,22
Čadca - - - - - - - 5,03 23,30 29,76 41,91
Dolný Kubín - - - - - - - - 14,71 24,44 60,85
Kysucké Nové Mesto - - - - - - - 21,55 38,43 24,96 15,06
Liptovský Mikuláš - - - - - - - - 5,96 18,09 75,94
Martin - - - - - - - 33,16 41,70 9,56 15,58
Námestovo - - - - - - - - - 4,53 95,47
Ružomberok - - - - - - - - 18,19 26,81 55,00
Turčianske Teplice - - - - - - - 5,37 63,08 19,83 11,72
Tvrdošín - - - - - - - - 0,02 8,64 91,34
Žilina - - - - - - - 28,68 35,92 20,15 15,25
Žilinský kraj - - - - - - - 9,91 20,40 17,50 52,20
Banská Bystrica - - - - - 4,02 - 23,70 22,98 13,55 35,76
Banská Štiavnica - - - - - - - 26,88 20,49 24,91 27,62
Brezno - - - - - - - 0,97 8,25 22,16 68,62
Detva - - - - - 3,03 - 24,75 21,99 15,82 34,41
Krupina - 2,39 48,28 - - 0,05 - 28,83 14,51 5,45 0,50
Lučenec - - - - 41,11 35,05 - 4,30 5,21 9,39 4,93
Poltár - - - - 20,79 40,85 - 11,15 5,06 4,08 18,06
Revúca - - - - 25,12 39,78 - 17,17 6,27 3,61 8,04
Rimavská Sobota - - - - 52,00 29,06 - 7,36 4,38 1,87 5,33
Veľký Krtíš - 0,01 0,06 - 61,49 19,30 - 15,25 2,96 0,92 0,02
Zvolen - - - - - 28,19 - 41,12 13,85 6,19 10,64
Žarnovica 0,05 3,84 4,70 - - 17,25 - 22,20 15,94 17,50 18,51
Žiar nad Hronom - - - - - 34,68 - 20,34 13,03 8,52 23,44
Banskobystrický kraj - 0,31 4,08 - 24,60 21,00 - 16,00 9,63 7,93 16,40
Bardejov - - - - - 0,04 21,13 38,00 27,87 9,70 3,27
Humenné - - - - - 0,03 80,94 16,95 2,01 0,05 -
Kežmarok - - - - - - 0,02 - 2,27 19,15 78,56
Levoča - - - - - - - 3,35 31,99 26,13 38,52
Medzilaborce - - - - - - 25,68 42,43 24,13 5,90 1,85
Poprad - - - - - - - - 0,33 11,63 88,04
Prešov - - - - 0,70 15,52 12,26 34,79 22,29 10,38 4,04
Sabinov - - - - 0,02 - 5,69 23,68 29,81 51,56 19,25
Snina - - - - - - 43,89 37,03 15,43 3,14 0,50
Stará Ľubovňa - - - - - - - - 15,13 42,09 42,79
Stropkov - - - - - - 57,04 34,08 7,88 0,99 -
Svidník - - - - - 0,08 52,09 33,31 13,57 0,77 -
Vranov nad Topľou - - - 32,49 - 0,06 54,59 11,53 1,24 0,08 0,01
Prešovský kraj - - - 3,37 0,09 1,96 25,70 20,90 14,90 12,00 21,20
Gelnica - - - - - - - 14,75 34,36 26,75 24,14
Košice I - - - - 28,82 49,31 3,26 13,13 3,26 0,85 1,37
Košice II - - - - - 25,66 - 42,73 28,67 2,93 -
Košice III - - - - 22,39 75,60 - 2,01 - - -
Košice IV - - - - - 100 - - - - -
Košice - okolie - - - - 44,37 55,63 - - - - -
Michalovce - - - 98,25 - 0,55 1,19 - - - -
Rožňava - - - - 3,64 32,38 - 22,46 15,05 11,64 14,84
Sobrance - - - 76,40 - 4,02 10,58 4,34 4,38 0,13 0,15
Spišská Nová Ves - - - - - - - 12,72 57,01 16,34 13,93
Trebišov - - - 90,39 - - 9,57 0,03 0,01 - -
Košický kraj - - - 49,70 7,55 16,60 4,22 7,27 7,57 3,41 3,63
Čadca Námestovo Kysucké Nové Mesto Tvrdošín Bytča Dolný Kubín Stará Ľubovňa Bardejov Považská Bystrica Púchov Žilina Medzilaborce Svidník Kežmarok Ilava Stropkov Martin Sabinov Ružomberok Levoča Liptovský Mikuláš Poprad Trenčín Skalica Turčianske Teplice Spišská Nová Ves Snina Myjava Humenné Prešov Nové Mesto nad Váhom Vranov nad Topľou Bánovce nad Bebravou Gelnica Senica Košice III Košice I Banská Bystrica Brezno Prievidza Partizánske Piešťany Košice IV Košice II Žiar nad Hronom Sobrance Topoľčany Košice - okolie Hlohovec Rožňava Detva Zvolen Revúca Michalovce Malacky Poltár Pezinok Žarnovica Trnava Banská Štiavnica Zlaté Moravce Bratislava III Bratislava IV Bratislava I Trebišov Bratislava II Nitra Krupina Lučenec Bratislava V Senec Rimavská Sobota Šaľa Galanta Veľký Krtíš Levice Dunajská Streda Nové Zámky Komárno
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Klimatický región

Hore…
 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019