Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

ZASTÚPENIE KATEGÓRIÍ PÔD PODĽA POTENCIONÁLNEJ PRODUKCIE BIOENERGIE RASTLÍN

Prostredníctvom rastlín, mikroorganizmov a humusu sa v pôde akumuluje značné množstvo transformovanej slnečnej energie, ktorá sa spotrebováva na sústavný vývoj pôd a ich produkčnej schopnosti.

Nakoľko pre poľnohospodárske pôdy je najreprezentatívnejším indikátorom ich energetického potenciálu rastlina, pri hodnotení tohto parametra i podsústavy rastlinnej výroby bola použitá potenciálna produkcia rastlinných spoločenstiev prepočítaná na energetické jednotky. Zohľadnená bola nielen produkcia tzv. hlavného produktu plodín (zrno, buľva a pod.), ale aj vedľajších produktov, t.j. steblá, listy, korene, ba aj predpokladané zaburinenie produkčných porastov. Dá sa povedať, že produkčný potenciál poľnohospodárskych pôd bol hodnotený cez všetku na poli vyprodukovanú biomasu.

Reálny produkčný potenciál pôd Slovenska v súčinnosti s realizovanou sústavou hospodárenia - predovšetkým štruktúrou osevu a využitím pôd v príslušných druhoch pozemku vyjadrený prostredníctvom biomasy poľnohospodárskych plodín je pre každú pôdu iný. V princípe môžeme konštatovať, že so zvyšujúcou sa úrodnosťou pôd stúpa aj ich bioenergetický potenciál, stúpa produkcia bioenergie, energetický zisk, ale aj energetické vklady.

Najvyššia produkcia bioenergie z pestovaných plodín sa dá očakávať na pôdnom type černozem a čiernica, t.j. pôdnych typoch v ktorých je naakumulovaná aj najvyššia slnečná energia.


Kategorizácia poľnohospodárskych pôd podľa úrovne potenciálnej produkcie bioenergie

Produkcia bioenergie GJ.ha-1
1  – veľmi nízka < 50
2  – nízka 50 – 150
3  – stredná 150 – 200
4  – vysoká 200 – 250
5  – veľmi vysoká 250 <

Prejdi na mapku

Tabuľka 1: Zastúpenie kategórií pôd podľa potencionálnej produkcie bioenergie rastlín v okresoch a krajoch SR [% z poľnohospodárskej pôdy]

Okres Pôdy pre produkciu bioenergie
veľmi málo produkčné málo produkčné stredne produkčné vysoko produkčné veľmi vysoko produkčné
Bratislava I - - - - -
Bratislava II 0,95 0,70 - 20,97 77,37
Bratislava III 28,36 11,09 - 29,84 30,70
Bratislava IV 11,91 27,26 2,34 30,49 28,00
Bratislava V 1,97 - - 18,27 79,76
Malacky 8,75 30,34 2,74 36,57 21,60
Pezinok 10,99 0,98 8,53 38,76 40,74
Senec 1,05 6,55 0,29 24,41 67,71
Bratislavský kraj 6,53 14,65 2,73 31,33 44,77
Dunajská Streda 4,21 5,66 0 10,92 79,21
Galanta 4,66 1,37 0,25 15,65 78,07
Hlohovec 8,18 1,01 0,05 41,59 49,18
Piešťany 8,70 1,95 1,39 30,30 57,67
Senica 10,39 19,75 3,82 39,15 26,89
Skalica 2,95 4,82 3,75 44,00 44,47
Trnava 3,20 0,88 3,19 26,31 66,41
Trnavský kraj 5,49 5,29 1,55 24,62 63,05
Bánovce nad Bebravou 16,18 1,89 10,78 68,23 2,93
Ilava 55,33 5,36 11,00 23,74 4,58
Myjava 34,37 9,64 20,65 34,73 0,61
Nové Mesto nad Váhom 34,26 1,91 6,16 33,02 24,64
Partizánske 5,13 0,07 6,09 72,64 16,06
Považská Bystrica 54,00 11,31 19,07 15,62 -
Prievidza 31,24 11,54 24,32 31,08 1,82
Púchov 59,14 7,40 13,69 14,95 4,82
Trenčín 43,19 4,35 10,41 34,38 7,67
Trenčiansky kraj 36,28 6,13 14,04 35,92 7,62
Komárno 1,16 5,81 0,60 35,03 57,40
Levice 8,43 0,76 4,43 44,33 42,04
Nitra 1,47 0,08 2,56 39,91 55,98
Nové Zámky 2,80 0,88 0,22 28,42 67,67
Šaľa 2,91 0,71 0,38 31,65 64,35
Topoľčany 2,29 0,62 3,16 52,41 41,51
Zlaté Moravce 11,96 1,09 5,14 57,69 24,12
Nitriansky kraj 4,12 1,64 2,15 38,79 53,3
Bytča 61,59 10,08 16,99 11,34 -
Čadca 79,07 9,79 7,09 4,05 -
Dolný Kubín 74,25 13,68 8,98 3,09 -
Kysucké Nové Mesto 62,18 10,48 11,30 16,04 -
Liptovský Mikuláš 41,19 30,58 20,96 7,27 -
Martin 47,01 9,65 22,97 20,37 -
Námestovo 56,42 24,79 16,46 2,33 -
Ružomberok 63,86 15,64 14,37 6,14 -
Turčianske Teplice 25,18 13,94 45,88 15,00 -
Tvrdošín 56,32 29,43 12,44 1,80 -
Žilina 50,71 13,29 15,75 20,25 -
Žilinský kraj 55,25 18,47 17,24 9,03 -
Banská Bystrica 61,57 14,35 12,47 11,62 -
Banská Štiavnica 64,88 11,51 11,24 12,37 -
Brezno 60,53 25,23 11,15 3,09 -
Detva 52,18 14,02 28,50 5,30 -
Krupina 36,73 2,79 17,31 42,41 0,76
Lučenec 28,57 4,78 16,60 49,68 0,37
Poltár 34,99 5,18 14,20 45,54 0,09
Revúca 40,58 4,22 15,42 38,39 1,40
Rimavská Sobota 31,99 2,07 10,91 51,90 3,13
Veľký Krtíš 23,59 1,63 16,79 56,93 1,06
Zvolen 37,78 6,53 23,12 32,57 -
Žarnovica 64,33 4,94 17,73 11,29 1,71
Žiar nad Hronom 42,89 14,10 20,34 22,67 -
Banskobystrický kraj 39,93 7,32 15,81 35,95 0,99
Bardejov 50,66 13,98 16,81 18,54 -
Humenné 40,76 5,41 18,12 35,71 -
Kežmarok 54,92 23,80 12,66 8,63 -
Levoča 57,75 13,96 10,44 17,86 -
Medzilaborce 56,11 17,69 9,00 17,20 -
Poprad 51,00 29,80 14,83 4,37 -
Prešov 39,55 10,30 23,77 26,31 0,07
Sabinov 43,92 30,04 16,04 10,01 -
Snina 46,87 7,39 16,36 29,39 -
Stará Ľubovňa 70,83 19,89 6,61 2,67 -
Stropkov 45,82 9,89 14,97 29,32 -
Svidník 37,33 12,30 18,31 32,05 -
Vranov nad Topľou 24,38 6,26 16,41 48,25 4,70
Prešovský kraj 46,88 15,17 15,59 21,88 0,48
Gelnica 76,46 13,02 4,57 5,95 -
Košice I 24,79 2,31 17,26 54,39 1,24
Košice II 62,37 1,84 19,38 16,41 -
Košice III 4,86 0,56 21,84 72,73 -
Košice IV 15,05 0,22 45,92 38,80 -
Košice - okolie 15,09 1,25 15,87 65,47 2,32
Michalovce 21,84 1,01 14,02 43,78 19,35
Rožňava 56,33 5,80 19,78 18,08 0,01
Sobrance 22,29 2,35 8,53 56,88 9,95
Spišská Nová Ves 44,96 16,09 23,75 15,21 -
Trebišov 16,52 5,54 16,25 45,26 16,42
Košický kraj 28,24 4,36 15,83 42,26 9,31
Čadca Námestovo Kysucké Nové Mesto Tvrdošín Bytča Dolný Kubín Stará Ľubovňa Bardejov Považská Bystrica Púchov Žilina Medzilaborce Svidník Kežmarok Ilava Stropkov Martin Sabinov Ružomberok Levoča Liptovský Mikuláš Poprad Trenčín Skalica Turčianske Teplice Spišská Nová Ves Snina Myjava Humenné Prešov Nové Mesto nad Váhom Vranov nad Topľou Bánovce nad Bebravou Gelnica Senica Košice III Košice I Banská Bystrica Brezno Prievidza Partizánske Piešťany Košice IV Košice II Žiar nad Hronom Sobrance Topoľčany Košice - okolie Hlohovec Rožňava Detva Zvolen Revúca Michalovce Malacky Poltár Pezinok Žarnovica Trnava Banská Štiavnica Zlaté Moravce Bratislava III Bratislava IV Bratislava I Trebišov Bratislava II Nitra Krupina Lučenec Bratislava V Senec Rimavská Sobota Šaľa Galanta Veľký Krtíš Levice Dunajská Streda Nové Zámky Komárno

Hore…
 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019