Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

ZASTÚPENIE KATEGÓRIÍ PÔD OHROZENÝCH VETERNOU ERÓZIOU

Veterná erózia je degradačným procesom, ktorý spôsobuje škody nielen na poľnohospodárskej pôde a výrobe, odnosom ornice, hnojív, osív a ničením poľnohospodárskych plodín, ale aj zanášaním komunikácií, vodných tokov, vytváraním návejov a znečisťovaním ovzdušia. Veterná erózia pôsobí rozrušovaním pôdneho povrchu mechanickou silou vetra (abrázia), odnášaním rozrušovaných častíc vetrom (deflácia) a ukladaním týchto častíc na inom mieste (akumulácia).

Základnými faktormi spôsobujúcimi veternú eróziu sú meteorologické a pôdne faktory. Z meteorologických sú to predovšetkým veterné pomery, zrážky a výpar, čiže rýchlosť vetra a pôdna vlhkosť. Z pôdnych faktorov je to obsah neerodovateľných častíc (>0,8 mm) a obsah ílovitých častíc (<0,01 mm) v pôde (Ilavská a kol., 2005).

V praxi sa miera veternej erózie pôdy posudzuje podľa ročného odnosu pôdy v mm.rok-1 alebo
t(m3).ha-1.rok-1. Potrebu protieróznych opatrení indikuje prekročenie hodnôt tzv. tolerovateľného odnosu pôdy 40 t.ha-1.rok-1 podľa zákona č. 220/2004 Z.z.

Pri stanovení potenciálnej veternej erózie boli využité údaje o klimatickej regionalizácii, zrnitosti a charakteristike hlavných pôdnych jednotiek z informačného systému BPEJ. Klimatické regióny a vybrané hlavné pôdne jednotky boli odstupňované podľa náchylnosti k veternej erózii (Jambor, Ilavská, 1998).

Tabuľka 1: Potenciálna ohrozenosť poľnohospodárskych pôd SR veternou eróziou (Kobza a kol., 2005)

Kategória eróznej ohrozenosti Výmera v ha % z PPF
1  – Žiadna až slabá erózia 2 286 822 93,8
2  – Stredná erózia 73 186 3,0
3  – Silná erózia 45 753 1,9
4  – Extrémna erózia 31 118 1,3

Prejdi na mapku

Tabuľka 2: Zastúpenie kategórií ohrozenosti veternou eróziou v okresoch a krajoch SR [% z poľnohospodárskej pôdy]

Okres Kategória eróznej ohrozenosti
žiadna až slabá erózia stredná erózia silná erózia extrémna erózia
Bratislava I 100 - - -
Bratislava II 100 28,66 9,20 -
Bratislava III 98,99 10,01 - -
Bratislava IV 55,07 10,12 7,8 27,01
Bratislava V 30,08 48,94 20,98 -
Malacky 47,11 6,04 17,73 29,12
Pezinok 90,05 9,64 0,07 0,23
Senec 80,64 10,55 8,29 0,52
Bratislavský kraj 66,39 11,25 10,66 11,7
Dunajská Streda 100 - - -
Galanta 96,19 2,78 0,99 0,03
Hlohovec 55,46 25,93 13,89 4,73
Piešťany 65,38 22,79 8,68 3,14
Senica 59,69 23,09 9,41 7,81
Skalica 52,91 32,01 12,84 2,24
Trnava 71,16 20,00 7,89 0,95
Trnavský kraj 79,13 13,35 5,53 2,00
Bánovce nad Bebravou 99,24 0,76 - -
Ilava 88,15 11,70 0,14 -
Myjava 100 - - -
Nové Mesto nad Váhom 99,66 0,33 0,02 -
Partizánske 100 - - -
Považská Bystrica 97,48 2,41 0,11 -
Prievidza 97,43 2,57 - -
Púchov 98,50 1,39 0,12 -
Trenčín 98,13 1,39 0,03 -
Trenčiansky kraj 97,96 1,99 0,05 -
Komárno 82,61 4,64 9,89 2,87
Levice 98,10 1,33 0,13 0,43
Nitra 98,02 1,48 0,48 0,02
Nové Zámky 91,12 4,30 4,07 0,51
Šaľa 87,13 7,97 4,90 -
Topoľčany 99,45 0,45 - -
Zlaté Moravce 99,31 0,58 - 0,11
Nitriansky kraj 93,11 2,95 3,17 0,76
Bytča 100 - - -
Čadca 100 - - -
Dolný Kubín 100 - - -
Kysucké Nové Mesto 100 - - -
Liptovský Mikuláš 100 - - -
Martin 100 - - -
Námestovo 100 - - -
Ružomberok 100 - - -
Turčianske Teplice 100 - - -
Tvrdošín 100 - - -
Žilina 100 - - -
Žilinský kraj 100 - - -
Banská Bystrica 100 - - -
Banská Štiavnica 100 - - -
Brezno 100 - - -
Detva 100 - - -
Krupina 99,03 0,97 - -
Lučenec 98,42 1,58 - -
Poltár 99,96 0,04 - -
Revúca 99,26 0,74 - -
Rimavská Sobota 99,68 0,29 0,04 -
Veľký Krtíš 99,78 0,64 0,01 0,57
Zvolen 100 - - -
Žarnovica 98,00 2,00 - -
Žiar nad Hronom 100 - - -
Banskobystrický kraj 99,43 0,49 0,01 0,07
Bardejov 100 - - -
Humenné 100 - - -
Kežmarok 100 - - -
Levoča 100 - - -
Medzilaborce 100 - - -
Poprad 100 - - -
Prešov 99,79 0,16 0,05 -
Sabinov 100 - - -
Snina 100 - - -
Stará Ľubovňa 100 - - -
Stropkov 100 - - -
Svidník 100 - - -
Vranov nad Topľou 96,40 3,43 0,17 -
Prešovský kraj 99,59 0,38 0,02 -
Gelnica 100 - - -
Košice I 100 - - -
Košice II 100 - - -
Košice III 100 - - -
Košice IV 91,8 8,20 - -
Košice - okolie 97,12 2,81 0,07 -
Michalovce 94,45 4,53 - 1,01
Rožňava 99,67 0,33 - -
Sobrance 97,54 22,44 - 0,02
Spišská Nová Ves 100 - - -
Trebišov 93,16 1,53 - 5,31
Košický kraj 96,21 2,31 0,02 1,46
Čadca Námestovo Kysucké Nové Mesto Tvrdošín Bytča Dolný Kubín Stará Ľubovňa Bardejov Považská Bystrica Púchov Žilina Medzilaborce Svidník Kežmarok Ilava Stropkov Martin Sabinov Ružomberok Levoča Liptovský Mikuláš Poprad Trenčín Skalica Turčianske Teplice Spišská Nová Ves Snina Myjava Humenné Prešov Nové Mesto nad Váhom Vranov nad Topľou Bánovce nad Bebravou Gelnica Senica Košice III Košice I Banská Bystrica Brezno Prievidza Partizánske Piešťany Košice IV Košice II Žiar nad Hronom Sobrance Topoľčany Košice - okolie Hlohovec Rožňava Detva Zvolen Revúca Michalovce Malacky Poltár Pezinok Žarnovica Trnava Banská Štiavnica Zlaté Moravce Bratislava III Bratislava IV Bratislava I Trebišov Bratislava II Nitra Krupina Lučenec Bratislava V Senec Rimavská Sobota Šaľa Galanta Veľký Krtíš Levice Dunajská Streda Nové Zámky Komárno
Kategória odnos Kategória odnos
1 menej ako 0,7 t/ha 3 22 - 75 t/ha
2 0,7 - 22 t/ha 4 viac ako 75 t/ha

Hore…
 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019