Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

ZASTÚPENIE KATEGÓRIÍ PÔD PODĽA POTENCIONÁLNEJ PRODUKCIE FYTOMASY

Produkciu biomasy rastlín je potrebné chápať ako základnú ekologickú funkciu zabezpečujúcu jednak výživu človeka a zvierat, obnovu energie, tvorbu surovín, ako aj zachovanie, resp. podporu biodiverzity na zemi.

Na hodnotenie tejto funkcie pôdy z pohľadu poľnohospodára je možné nazerať cez výrobu biomasy potravín, krmív, osív, sadív, organických hnojív, resp. technických plodín pre iné odvetvia národného hospodárstva. Tieto komodity sa kvantitatívne vyjadrujú dosahovanou úrovňou tzv. hlavného produktu, t.j. produktu, pre ktorý tú, ktorú plodinu pestujeme (zrno, buľvy, seno a pod.). Rastliny však pôdu využívajú aj pre tvorbu nielen tohto hlavného produktu, ale aj koreňov, listov, stoniek a pod., ktoré vo väčšine predstavujú vedľajší, často "nepotrebný" produkt. Takto možno charakterizovať aj výskyt nežiaducich rastlín (burín) ktorému sa v prírode nedá zabrániť.

Jednotlivé kategórie produkcie fytomasy boli vytvorené na základe štruktúry a potenciálnych produkčných parametrov bonitovaných pôdnoekologických jednotiek a to tak hlavného produktu, ako aj produktu vedľajšieho, rastlinných zvyškov, koreňov a burín. Fytomasa je vyjadrená v sušine pripadajúcej na 1 ha poľnohospodárskych pôd.

Prejdi na mapku

Tabuľka 1: Zastúpenie kategórií pôd podľa potencionálnej produkcie fytomasy v okresoch a krajoch SR
[% z poľnohospodárskej pôdy]

Okres Produkcia fytomasy
veľmi malá malá stredná vysoká veľmi vysoká
Bratislava I - - - - -
Bratislava II 0,95 - 1,06 74,66 23,33
Bratislava III 28,36 - 30,72 28,65 12,28
Bratislava IV 11,91 33,21 18,64 25,26 10,99
Bratislava V 1,97 0 4,34 46,67 47,02
Malacky 8,75 34,94 15,99 37,42 2,90
Pezinok 10,99 9,04 28,64 47,19 4,14
Senec 1,05 0,82 8,70 61,30 28,13
Bratislavský kraj 6,53 16,12 15,13 47,81 14,41
Dunajská Streda 4,21 0,03 8,49 38,24 49,03
Galanta 4,66 0,44 8,60 50,16 36,14
Hlohovec 8,18 1,06 30,04 45,64 15,08
Piešťany 9,09 2,07 21,17 38,73 28,93
Senica 10,44 28,18 24,73 30,71 5,95
Skalica 2,95 13,41 26,07 45,72 11,84
Trnava 3,20 4,27 14,74 46,44 31,35
Trnavský kraj 5,53 6,00 15,71 41,91 30,85
Bánovce nad Bebravou 16,21 16,81 46,80 19,54 0,64
Ilava 57,39 16,18 15,61 10,83 -
Myjava 35,07 55,00 9,27 0,60 0,07
Nové Mesto nad Váhom 34,41 18,73 15,05 17,69 14,13
Partizánske 5,21 6,46 45,82 40,03 2,49
Považská Bystrica 56,44 37,72 5,83 0,01 -
Prievidza 32,69 43,91 18,44 4,96 -
Púchov 61,44 28,63 4,05 5,88 -
Trenčín 43,43 18,42 25,11 12,79 0,24
Trenčiansky kraj 37,22 27,90 20,52 11,86 2,50
Komárno 1,16 3,27 29,74 44,54 21,29
Levice 8,51 3,64 35,70 47,31 4,85
Nitra 1,52 1,06 31,23 52,65 13,54
Nové Zámky 2,80 0,61 18,14 52,18 26,27
Šaľa 2,91 0 20,50 57,27 19,32
Topoľčany 2,29 5,01 36,53 54,48 1,68
Zlaté Moravce 12,23 9,70 39,38 38,36 0,33
Nitriansky kraj 4,16 2,69 29,14 49,41 14,59
Bytča 63,05 24,15 12,80 - -
Čadca 79,58 18,98 1,44 - -
Dolný Kubín 77,12 20,96 1,91 - -
Kysucké Nové Mesto 63,49 32,85 3,66 - -
Liptovský Mikuláš 42,18 56,00 1,82 - -
Martin 48,90 40,25 10,85 - -
Námestovo 57,03 42,77 0,21 - -
Ružomberok 69,16 28,53 2,31 - -
Turčianske Teplice 25,90 67,98 6,12 - -
Tvrdošín 59,48 38,72 1,79 - -
Žilina 53,12 41,92 4,96 - -
Žilinský kraj 57,10 39,33 3,57 - -
Banská Bystrica 65,90 28,04 5,74 0,33 -
Banská Štiavnica 66,83 32,80 0,37 - -
Brezno 62,14 37,73 0,13 - -
Detva 52,38 44,85 2,77 - -
Krupina 36,91 32,54 24,91 5,65 -
Lučenec 28,72 31,93 37,01 2,34 -
Poltár 35,04 35,72 28,91 0,32 -
Revúca 40,90 24,81 29,03 5,26 -
Rimavská Sobota 32,31 18,26 38,95 10,48 -
Veľký Krtíš 23,81 19,85 51,86 4,48 -
Zvolen 37,98 52,19 9,83 - -
Žarnovica 64,65 18,96 14,31 2,08 -
Žiar nad Hronom 43,71 46,21 10,08 - -
Banskobystrický kraj 40,63 30,27 25,36 3,74 -
Bardejov 50,97 43,60 5,43 - -
Humenné 41,16 42,50 16,33 0,01 -
Kežmarok 55,49 37,87 6,64 - -
Levoča 57,97 34,88 7,15 - -
Medzilaborce 56,39 41,28 2,33 - -
Poprad 51,40 44,18 4,41 - -
Prešov 39,99 45,14 14,57 0,30 -
Sabinov 45,09 50,01 4,90 - -
Snina 47,29 47,01 5,69 - -
Stará Ľubovňa 71,79 27,37 0,83 - -
Stropkov 45,94 43,88 10,18 - -
Svidník 37,48 56,08 6,39 0,05 -
Vranov nad Topľou 24,48 50,57 11,23 13,71 -
Prešovský kraj 47,32 43,49 7,76 1,43 -
Gelnica 79,91 19,60 0,49 - -
Košice I 25,11 42,15 29,41 3,34 -
Košice II 62,78 29,47 4,64 3,12 -
Košice III 4,86 63,90 31,24 0 -
Košice IV 15,05 84,81 0,14 0 -
Košice - okolie 15,21 19,47 60,68 4,64 -
Michalovce 21,84 13,73 37,25 27,17 -
Rožňava 56,85 27,56 15,20 0,39 -
Sobrance 22,46 34,85 31,70 10,99 -
Spišská Nová Ves 45,73 47,20 7,08 - -
Trebišov 16,55 22,22 34,73 26,51 -
Košický kraj 28,56 28,53 28,87 14,05 -
Čadca Námestovo Kysucké Nové Mesto Tvrdošín Bytča Dolný Kubín Stará Ľubovňa Bardejov Považská Bystrica Púchov Žilina Medzilaborce Svidník Kežmarok Ilava Stropkov Martin Sabinov Ružomberok Levoča Liptovský Mikuláš Poprad Trenčín Skalica Turčianske Teplice Spišská Nová Ves Snina Myjava Humenné Prešov Nové Mesto nad Váhom Vranov nad Topľou Bánovce nad Bebravou Gelnica Senica Košice III Košice I Banská Bystrica Brezno Prievidza Partizánske Piešťany Košice IV Košice II Žiar nad Hronom Sobrance Topoľčany Košice - okolie Hlohovec Rožňava Detva Zvolen Revúca Michalovce Malacky Poltár Pezinok Žarnovica Trnava Banská Štiavnica Zlaté Moravce Bratislava III Bratislava IV Bratislava I Trebišov Bratislava II Nitra Krupina Lučenec Bratislava V Senec Rimavská Sobota Šaľa Galanta Veľký Krtíš Levice Dunajská Streda Nové Zámky Komárno
Produkcia FYTOMASA Produkcia FYTOMASA
veľmi malá menej ako 8 t/ha vysoká 12 - 14 t/ha
malá 8 - 10 t/ha veľmi vysoká viac ako 14 t/ha
stredná 10 - 12 t/ha


Hore…
 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019