Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

ŠTRUKTÚRA POĽNOHOSPODÁRSKYCH PÔD PODĽA EVIDENCIE LPIS k 2.3.2007

Štruktúra vyjadruje výmeru jednotlivých druhov pozemkov poľnohospodárskej pôdy tak ako ju eviduje systém LPIS - Land parcel identification system.

LPIS je jedným z piatich komponentov Integrovaného administratívneho a kontrolného systému (IACS), je kľúčovým prvkom identifikácie poľnohospodárskych plôch a je nevyhnutným predpokladom subvencií v rezorte pôdohospodárstva z fondov EÚ.

LPIS bol budovaný na pozadí digitálnych ortofotomáp.

Systém LPIS v súčasnosti identifikuje a kvantifikuje poľnohospodársku pôdu podľa druhov pozemku orná pôda, chmeľnice, vinice, záhrady, sady, trvalé trávne porasty. Ostatnú poľnohospodársku pôdu v tomto systéme tvorí pôda, ktorá má charakter poľnohospodárskych pôd, ale nemá známeho užívateľa, resp. užívateľ ktorej sa k nej v tomto systéme neprihlásil (pôda nebola ku konkrétnemu dátumu verifikovaná).

Prejdi na mapku

Tabuľka 1: Štruktúra poľnohospodárskych pôd podľa evidencie LPIS k 2.3.2007 [ha]

PP - poľnohospodárska pôda; OP - orná pôda; CHM - chmelnica; VIN - vinohrad; ZAH - záhrada;
SAD - ovocný sad; TTP - trvalý trávny porast; ost. - ostatná poľnohospodárska pôda

Okres PP OP CHM VIN ZAH SAD TTP ost.
Bratislava I - - - - - - - -
Bratislava II 3 281 3 024 - 17 - 54 1 203
Bratislava III 1 334 599 - 485 - 10 44 284
Bratislava IV 2 933 2 077 - 34 - 32 168 666
Bratislava V 4 521 4 368 - - - 56 17 118
Malacky 31 783 23 934 - 160 - 223 4 040 3 914
Pezinok 15 328 11 164 - 2 148 - 40 548 2 300
Senec 27 074 26 002 - 238 4 164 44 908
Bratislavský kraj 86 254 71 168 - 3 082 4 579 4 863 8 393
Dunajská Streda 79 846 76 505 - 563 - 731 226 2 112
Galanta 50 384 48 610 - 859 2 221 43 1 011
Hlohovec 18 286 16 564 - 899 - 126 90 741
Piešťany 22 871 21 586 17 133 - 197 492 799
Senica 36 585 30 514 - 111 2 125 4 295 2 026
Skalica 21 179 18 630 - 280 1 25 1 743 1 087
Trnava 50 862 48 630 - 454 1 143 739 1 183
Trnavský kraj 280 013 261 039 17 3 300 6 1 567 7 629 8 959
Bánovce nad Bebravou 16 953 13 324 - - - 207 2 488 1 136
Ilava 10 672 5 072 1 - - 119 4 794 796
Myjava 15 650 9 721 - - 1 516 4 551 1 328
Nové Mesto nad Váhom 23 862 17 377 82 51 2 179 4 847 1 782
Partizánske 12 587 11 272 11 2 - 360 640 495
Považská Bystrica 10 267 2 434 - - - 4 6 193 2 346
Prievidza 26 870 13 426 - - 8 291 12 045 1 846
Púchov 10 475 2 945 - - - 5 5 673 2 443
Trenčín 23 272 14 750 189 - 1 19 6 673 1 883
Trenčiansky kraj 150 609 90 320 283 53 12 1 700 47 905 14 055
Komárno 83 964 77 376 - 1 519 10 685 1 015 4 966
Levice 101 766 93 083 - 1 270 - 515 4 179 5 623
Nitra 63 085 59 490 - 1 367 - 298 367 2 458
Nové Zámky 102 534 94 197 - 2 635 3 1 336 1 003 5 521
Šaľa 28 128 27 355 - 81 - 95 157 1 074
Topoľčany 34 697 32 944 17 219 8 202 626 1 091
Zlaté Moravce 23 057 19 114 - 330 - 80 2 768 949
Nitriansky kraj 437 241 403 559 17 7 420 22 3 211 10 116 21 682
Bytča 5 805 1 636 - - 3 - 3 314 1 253
Čadca 16 937 1 164 - - - 4 14 810 1 049
Dolný Kubín 14 925 2 004 - - - 138 12 542 433
Kysucké Nové Mesto 4 072 403 - - - - 3 573 151
Liptovský Mikuláš 33 731 11 408 - - - 24 21 319 1 834
Martin 19 987 10 524 - - - - 8 581 1 444
Námestovo 23 670 6 580 - - - - 16 636 1 158
Ružomberok 12 573 2 493 - - - 4 9 334 1 467
Turčianske Teplice 13 269 7 458 - - - 9 5 425 528
Tvrdošín 14 538 3 000 - - - - 11 274 884
Žilina 22 464 7 876 - - 3 23 12 403 2 815
Žilinský kraj 181 971 54 547 - - 7 201 119 211 13 015
Banská Bystrica 18 743 4 733 - - - 1 13 038 1 475
Banská Štiavnica 8 304 1 707 - - - - 5 354 1 491
Brezno 22 710 3 507 - - - - 17 472 3 503
Detva 17 005 4 478 - - 1 1 11 212 2 761
Krupina 27 415 16 312 - 196 - 135 9 281 2 392
Lučenec 35 077 21 146 - 77 10 203 12 976 1 108
Poltár 17 131 9 366 - - 20 87 7 396 439
Revúca 18 697 10 093 - - 10 1 7 489 1 587
Rimavská Sobota 69 722 45 009 - 150 101 322 21 971 3 522
Veľký Krtíš 43 537 30 007 - 1 652 1 202 10 195 2 759
Zvolen 26 975 10 467 - - - 16 11 666 5 278
Žarnovica 8 427 1 235 - 50 - 11 5 818 1 961
Žiar nad Hronom 14 706 5 832 - - 1 4 8 146 975
Banskobystrický kraj 328 449 163 892 - 2 126 144 983 142 014 29 252
Bardejov 34 827 15 627 - - - 35 17 582 2 384
Humenné 19 737 8 591 - 4 - 22 10 137 1 603
Kežmarok 28 590 11 887 - - 1 - 13 201 6 106
Levoča 16 674 8 242 - - 1 80 7 651 1 156
Medzilaborce 10 868 1 463 - - - 2 9 202 286
Poprad 23 828 11 022 - - - - 10 842 2 567
Prešov 38 705 24 922 - - - 138 11 817 3 919
Sabinov 20 618 9 660 - - - 157 9 453 2 710
Snina 14 638 4 067 - - - 3 9 586 1 501
Stará Ľubovňa 23 638 6 007 - - - 44 15 227 3 153
Stropkov 11 775 3 568 - - 2 22 7 728 703
Svidník 18 336 5 338 - - 3 72 12 323 1 078
Vranov nad Topľou 31 470 21 025 - - - 214 9 040 2 232
Prešovský kraj 293 704 131 419 - 4 7 790 143 788 23 397
Gelnica 6 921 903 - - 2 - 5 459 828
Košice I 865 282 - - - - 320 309
Košice II 3 653 3 190 - - - - 127 470
Košice III 188 161 - - - - 11 48
Košice IV 3 044 2 568 - - - - 94 559
Košice - okolie 64 885 48 577 - 172 - 214 13 577 4 337
Michalovce 27 877 9 996 - 31 - 44 16 520 1 566
Rožňava 25 029 16 686 - 584 - 214 6 453 2 398
Sobrance 17 502 9 304 - - 2 4 7 269 1 496
Spišská Nová Ves 70 379 57 903 - 1 235 1 591 8 529 4 291
Trebišov 6 921 903 - - 2 - 5 459 828
Košický kraj 220 343 149 570 - 2 021 4 1 069 58 359 16 300
Čadca Námestovo Kysucké Nové Mesto Tvrdošín Bytča Dolný Kubín Stará Ľubovňa Bardejov Považská Bystrica Púchov Žilina Medzilaborce Svidník Kežmarok Ilava Stropkov Martin Sabinov Ružomberok Levoča Liptovský Mikuláš Poprad Trenčín Skalica Turčianske Teplice Spišská Nová Ves Snina Myjava Humenné Prešov Nové Mesto nad Váhom Vranov nad Topľou Bánovce nad Bebravou Gelnica Senica Košice III Košice I Banská Bystrica Brezno Prievidza Partizánske Piešťany Košice IV Košice II Žiar nad Hronom Sobrance Topoľčany Košice - okolie Hlohovec Rožňava Detva Zvolen Revúca Michalovce Malacky Poltár Pezinok Žarnovica Trnava Banská Štiavnica Zlaté Moravce Bratislava III Bratislava IV Bratislava I Trebišov Bratislava II Nitra Krupina Lučenec Bratislava V Senec Rimavská Sobota Šaľa Galanta Veľký Krtíš Levice Dunajská Streda Nové Zámky Komárno
OP SAD, ZAH
CHM TTP
VIN

Hore…
 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019