Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

ZASTÚPENIE KATEGÓRIÍ SVAHOV

Svahovitosť pôd je dôležitým fyzikálnym parametrom, ktorý výrazným spôsobom ovplyvňuje kvalitu i spôsob využívania pôdy i danej lokality. Pre praktické účely i potreby poľnohospodárskej praxe je možné vyjadriť nasledovné zastúpenie svahovitosti poľnohospodárskych pôd Slovenska.

Kategória svahu Zastúpenie v %
0 - 1° - rovina bez prejavu plošnej vodnej erózie 44,3
1 - 3° - rovina s možnosťou prejavu plošnej vodnej erózie 0,1
3 - 7° - mierny svah 19,9
7 - 12° - stredný svah 18,3
12 - 17° - výrazný svah 10,0
17 - 25° - príkry svah 5,9
nad 25° - zráz 1,5

Prejdi na mapku

Tabuľka 1: Zastúpenie kategórií svahov v okresoch a krajoch SR [% z poľnohospodárskej pôdy]

Okres Kategória svahu
0 - 1° 1 - 3° 3 - 7° 7 - 12° 12 - 17° 17 - 25° nad 25°
Bratislava I - - - - - - -
Bratislava II 100 - - - - - -
Bratislava III 49,69 - 13,75 14,59 13,76 8,22 -
Bratislava IV 53,91 - 25,75 9,62 6,97 3,75 -
Bratislava V 100 - - - - - -
Malacky 81,00 0,53 12,89 1,34 1,06 3,17 -
Pezinok 55,34 0,36 31,28 4,44 3,46 5,12 -
Senec 97,06 - 2,32 0,63 - - -
Bratislavský kraj 81,06 0,26 12,52 2,17 1,58 2,41 -
Dunajská Streda 100 - - - - - -
Galanta 96,13 0,05 2,78 1,01 0,03 - -
Hlohovec 55,41 0,27 25,79 13,82 4,24 0,46 -
Piešťany 65,26 0,10 22,82 8,68 2,74 0,01 0,39
Senica 59,39 0,19 23,14 9,43 5,32 2,48 0,06
Skalica 52,93 - 31,98 12,85 2,00 0,24 -
Trnava 71,16 - 20,00 7,89 0,85 0,10 -
Trnavský kraj 79,05 0,06 13,35 5,53 1,55 0,41 0,04
Bánovce nad Bebravou 32,58 0,97 31,44 21,15 11,49 2,35 0,03
Ilava 33,84 0,46 11,98 19,75 18,88 11,05 4,04
Myjava 8,49 - 26,19 34,87 22,53 7,08 0,83
Nové Mesto nad Váhom 41,85 0,07 17,56 21,23 14,09 5,05 0,15
Partizánske 56,26 - 27,33 13,48 2,54 0,31 0,07
Považská Bystrica 10,37 - 10,39 39,00 24,04 10,91 5,29
Prievidza 29,90 - 22,50 21,75 13,56 7,30 5,00
Púchov 16,64 0,04 6,89 31,62 26,82 13,46 4,53
Trenčín 29,27 0,02 18,90 25,46 17,67 8,38 0,30
Trenčiansky kraj 29,34 0,15 19,79 24,87 16,43 7,15 2,18
Komárno 94,37 0,10 4,17 1,19 0,17 - -
Levice 57,16 0,05 24,02 12,99 5,19 0,50 0,09
Nitra 56,69 0,06 34,53 7,48 1,18 0,01 0,05
Nové Zámky 76,75 0,33 14,97 6,12 0,98 0,85 -
Šaľa 98,52 - 1,31 0,17 - - -
Topoľčany 51,20 - 34,07 12,35 0,98 0,41 -
Zlaté Moravce 44,23 - 39,74 9,76 4,14 1,85 0,28
Nitriansky kraj 70,08 0,12 19,97 7,36 1,98 0,45 0,04
Bytča 21,30 - 4,86 17,09 40,56 13,98 2,21
Čadca 4,43 - 4,44 31,33 30,98 26,77 2,04
Dolný Kubín 5,61 - 5,52 17,80 42,31 23,20 5,56
Kysucké Nové Mesto 10,45 0,40 3,94 34,73 31,32 17,13 2,03
Liptovský Mikuláš 20,60 0,32 33,08 24,76 12,70 5,31 3,23
Martin 32,90 0,04 19,76 18,48 13,86 7,00 7,96
Námestovo 7,67 - 26,79 30,61 23,80 8,98 2,14
Ružomberok 10,70 0,08 11,64 19,63 21,13 18,50 18,32
Turčianske Teplice 38,02 - 36,93 12,72 8,62 2,95 1,76
Tvrdošín 24,04 0,08 15,72 21,60 22,31 11,47 4,78
Žilina 14,58 0,05 14,57 26,33 25,95 12,62 5,90
Žilinský kraj 16,71 0,09 18,47 23,73 23,14 12,77 5,08
Banská Bystrica 9,70 0,13 13,61 26,68 25,48 15,86 8,54
Banská Štiavnica 2,91 0,42 15,97 31,03 29,28 17,48 2,91
Brezno 7,15 - 23,79 19,70 20,22 19,68 9,46
Detva 12,42 - 18,99 35,80 24,47 7,91 0,42
Krupina 16,70 - 41,99 27,3 10,24 3,50 0,27
Lučenec 37,54 0,02 21,42 21,34 14,48 4,95 0,26
Poltár 29,77 0,06 19,74 21,16 18,11 9,79 1,36
Revúca 24,97 0,23 23,56 22,47 11,33 14,24 3,19
Rimavská Sobota 34,56 - 18,8 19,09 16,82 8,33 2,40
Veľký Krtíš 32,42 0,03 32,84 21,45 10,15 2,81 0,30
Zvolen 26,11 0,21 27,84 27,86 11,73 5,92 0,33
Žarnovica 13,78 0,04 11,87 24,41 27,89 21,14 0,88
Žiar nad Hronom 19,23 - 23,58 28,10 17,83 9,12 2,14
Banskobystrický kraj 24,32 0,06 23,71 23,57 16,58 9,12 2,46
Bardejov 8,24 - 25,56 40,91 14,94 8,59 1,76
Humenné 21,89 - 13,27 40,13 14,36 9,53 0,82
Kežmarok 12,96 0,32 32,15 29,22 10,10 13,47 1,77
Levoča 5,33 - 25,66 35,70 15,90 15,93 1,49
Medzilaborce 6,41 - 10,25 54,51 19,40 8,47 0,96
Poprad 15,11 0,26 51,92 20,22 6,60 4,69 1,19
Prešov 13,73 - 32,06 33,56 12,92 6,71 1,02
Sabinov 7,72 - 24,94 40,50 11,45 11,17 4,21
Snina 11,02 - 16,52 35,51 18,59 17,50 0,85
Stará Ľubovňa 6,89 - 11,51 39,25 19,15 19,38 3,83
Stropkov 12,70 - 13,67 52,40 14,50 6,45 0,29
Svidník 9,50 - 24,49 46,21 12,08 7,25 0,46
Vranov nad Topľou 32,56 - 19,09 32,09 10,84 5,13 0,30
Prešovský kraj 13,40 0,05 24,28 37,16 13,57 10,04 1,50
Gelnica 4,77 - 8,46 30,55 21,37 26,72 8,13
Košice I 43,58 0,03 31,96 17,77 4,16 1,78 0,70
Košice II 4,96 - 20,93 49,76 11,19 12,71 0,44
Košice III 61,65 - 31,56 6,04 0,20 0,56 -
Košice IV - - 54,16 38,06 7,81 - -
Košice - okolie 78,68 - 10,16 10,31 0,74 - 0,12
Michalovce 92,54 - 6,08 1,15 0,19 0,05 -
Rožňava 16,97 0,02 21,40 32,17 12,07 14,51 2,86
Sobrance 74,39 - 14,62 6,53 2,89 1,31 0,26
Spišská Nová Ves 11,81 - 31,96 32,15 10,12 11,27 2,69
Trebišov 75,58 - 17,91 5,53 0,67 0,24 0,07
Košický kraj 58,74 0,01 19,23 13,08 4,13 3,84 0,96
Čadca Námestovo Kysucké Nové Mesto Tvrdošín Bytča Dolný Kubín Stará Ľubovňa Bardejov Považská Bystrica Púchov Žilina Medzilaborce Svidník Kežmarok Ilava Stropkov Martin Sabinov Ružomberok Levoča Liptovský Mikuláš Poprad Trenčín Skalica Turčianske Teplice Spišská Nová Ves Snina Myjava Humenné Prešov Nové Mesto nad Váhom Vranov nad Topľou Bánovce nad Bebravou Gelnica Senica Košice III Košice I Banská Bystrica Brezno Prievidza Partizánske Piešťany Košice IV Košice II Žiar nad Hronom Sobrance Topoľčany Košice - okolie Hlohovec Rožňava Detva Zvolen Revúca Michalovce Malacky Poltár Pezinok Žarnovica Trnava Banská Štiavnica Zlaté Moravce Bratislava III Bratislava IV Bratislava I Trebišov Bratislava II Nitra Krupina Lučenec Bratislava V Senec Rimavská Sobota Šaľa Galanta Veľký Krtíš Levice Dunajská Streda Nové Zámky Komárno
Kategória Kategória
0 - 1° 12 - 17°
1 - 3° 17 - 25°
3 - 7° nad 25°
7 - 12°

Hore…
 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019