Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

GEOLOGICKÉ FAKTORY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
(GFZP databáza)

Projekt regionálneho mapovania geologických faktorov životného prostredia je rozbehnutý pod hlavičkou Ministerstva životného prostredia SR. Obzvlášť veľký záujem je o pôdne geochemické mapovanie z pohľadu pôdnych bodových údajov. Proces pôdneho geochemického mapovania zahŕňa:

 • tvorbu pôdnych máp 1:50 000 (odvodenú z existujúcich údajov o pôde, topológie, geológie atď.)
 • terénne mapovacie práce a odber vzoriek pôd (povrchový horizont, substrátový horizont)
 • pôdne analýzy (základné analytické vlastnosti, obsah rizikových prvkov)
 • vytvorenie interpolovaných máp z priestorovej distribúcie pôdnych analytických vlastností


 • Pôdna mapa regiónu Chvojnická pahorkatina v mierke 1:50 000
  (B. Šurina, M. Jaďuďa, J. Sobocká, K. Poltárska)
  S rešpektovaním vyššie spomínaných mapovacích postupov, databázy prvkov GFZP sú navrhnuté do nasledujúcich pôdno mapovacích postupov. Prvky databázy sú rovnaké ako pri Geochemickom atlase pôd SR. Pôdne mapovacie jednotky sú definované podľa národného klasifikačného systému (MKSP, 2000).

  Pedogeochemická mapa regiónu Chvojnická pahorkatina v mierke 1:50 000
  Údaje GFZP sú archivované v ESRI Shape (Pôdma mapa) a ESRI GRID (interpolované monoprvkové mapy) formátoch, jednotlivé prvky údajov sú uložené v databáze MS Access. Použitý referenčný súradnicový systém je S-JTSK (x, y súradnice) a referenčná mierka priestorových údajov je 1:50 000. Pretože databáza GFZP je založená na pokračujúcej aktivite, dostupnosť údajov je obmedzená na priestorové rozšírenie už existujúcich procesov.
  Hore...
   
  Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
  © VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019