Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

Informačné fórum o oblastiach poľnohospodárskych pôd s hlavnými závlahovými zariadeniami.Geografická poloha Slovenska zachytáva oba globálne fenomémy - dlhé periódy sucha, záplavy aj zamokrenia. Najmä z pohľadu opatrení boja proti suchu má Slovensko vybudované hydromelioračné zariadenia, t.j. závlahové a odvodňovacie sústavy, z ktorých je v súčasnosti využiteľných 226 000 hektárov závlah, z toho funkčných 150 000 hektárov. Zavlažovanie, ako jedno z opatrení boja proti suchu chápeme predovšetkým z pohľadu produkčno-poľnohospodárskeho efektu. Z analýzy globálnych trendov súčasného rozvoja v závlahovom hospodárstve je potrebné zvyšovať účinnosť a efektívnosť procesu zvlažovania.

Kvalita závlahovej vody sa hodnotí v zmysle Nariadenia vlády č. 269/2010 Z.z., prílohy č. 2, podľa ktorej sú vody určené na závlahu definované len medznými hodnotami korešpondujúcimi s STN 757143 a zodpovedajú 1. triede kvality – voda vhodná na závlahu. V prípade zistenia horšej kvality ako zodpovedá „MH“, sa pri hodnotení závlahovej vody postupuje podľa STN 757143 Kvalita vody – závlahová voda, ktorá posudzuje kvalitu závlahovej vody v širšom kontexte vzhľadom k jej použitiu a kvalitu vody zaraďuje do troch tried, a to:

I. trieda voda vhodná na závlahu
II. trieda voda podmienečne vhodná na závlahu
III. trieda voda nevhodná na závlahu


Závlahová voda prvej triedy sa môže používať na zavlažovanie bez akéhokoľvek obmedzenia.
Voda podmienečne vhodná sa môže na závlahu používať za predpokladu určitých opatrení (pre danú lokalitu, podľa stupňa a charakteru znečistenia vody).
Vodu nevhodnú na závlahu môžeme používať na zavlažovanie len po takej úprave, po ktorej sa jej kvalita zvýši na úroveň vhodnej alebo podmienečne vhodnej vody.


Čadca Námestovo Kysucké Nové Mesto%27 Tvrdošín Bytča Dolný Kubín Stará Ľubovňa Bardejov Považská Bystrica Púchov Žilina Medzilaborce Svidník Kežmarok Ilava Stropkov Martin Sabinov Ružomberok Levoča Liptovský Mikuláš Poprad Trenčín Skalica Turčianske Teplice Spišská Nová Ves Snina Myjava Humenné Prešov Nové Mesto nad Váhom Vranov nad Topľou Bánovce nad Bebravou Gelnica Senica Košice III Košice I Banská Bystrica Brezno Prievidza Partizánske Piešťany Košice IV Košice II Žiar nad Hronom Sobrance Topoľčany Košice - okolie Hlohovec Rožňava Detva Zvolen Revúca Michalovce Malacky Poltár Pezinok Žarnovica Trnava Banská Štiavnica Zlaté Moravce Bratislava III Bratislava IV Bratislava I Trebišov Bratislava II Nitra Krupina Lučenec Bratislava V Senec Rimavská Sobota Šaľa Galanta Veľký Krtíš Levice Dunajská Streda Nové Zámky Komárno 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019