Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

Vrstvy

V pravej časti prehliadača sa nachádza zoznam vrstiev, ktoré je možné zobraziť na mape.

Môžete si zvoliť, ktoré vrstvy budú viditeľné na mape a ktoré nie, kliknutím na tlačidlo v kolónke Viditeľné pri názve vrstvy (tzv. zaškrtnutím) a následne kliknutím na ikonu "Aktualizovať mapu".

Kliknutím na nástroj zväčšiť mapu sa v zozname objaví väčší počet vrstiev, ktorý závisí aj od mierky mapy.

Aktívna vrstva

Vrstvu aktivujete kliknutím na okrúhle tlačidlo nachádzajúce sa bližšie k názvu vrstvy (stĺpec Aktívne). Mala by sa Vám objaviť pri názve vrstvy malá čierna bodka.

Vami vybraná vrstva je teraz aktívna (čo sa potvrdí aj textovou správou v spodnej časti prehliadača).
Späť na predchádzajúcu stránku...

Návod

Nástroje
Prehľadová mapka
Zväčšenie/zmenšenie
mapy
Posúvanie
Identifikácia
Vrstvy
Legenda
Vyhľadávanie
Meranie vzdialenosti/výmery
Výber prvkov (selekcia)
Tlač
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019