Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

Legenda

Legenda sa zobrazí v pravej časti prehliadača kliknutím na nástroj Prepnúť medzi legendou a zoznamom vrstiev.

Objaví sa prehľad línií, bodov, regiónov z Vašej mapy a ich popis s vysvetlením čo predstavujú.

V legende sa zobrazia iba tie vrstvy, ktoré máte vybraté ako viditeľné v zozname vrstiev.
Späť na predchádzajúcu stránku...

Návod

Nástroje
Prehľadová mapka
Zväčšenie/zmenšenie
mapy
Posúvanie
Identifikácia
Vrstvy
Legenda
Vyhľadávanie
Meranie vzdialenosti/výmery
Výber prvkov (selekcia)
Tlač
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019