Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

Vyhľadávanie

Pred začiatkom vyhľadávania v pravej časti prehliadača v zozname vrstiev aktivujte vrstvu, ktorá obsahuje hľadané prvky.

Kliknite na nástroj Nájsť a napíšte časť alebo celý názov prvku, ktorý potrebujete nájsť. Ak poznáte presný názov hľadaného prvku, je nutné zadať názov s veľkým začiatočným písmenom.

Kliknite na ikonu "Nájdi reťazec". Výsledky hľadania sa zobrazia v tabuľke v spodnej časti prehliadača. Vybrané prvky si môžete priblížiť kliknutím na nástroj Priblížiť pod tabuľkou alebo kliknutím na konkrétny prvok v tabuľke.


Kliknutím na tento nástroj vyhľadávate prvky v aktívnej vrstve. 

Späť na predchádzajúcu stránku...

Návod

Nástroje
Prehľadová mapka
Zväčšenie/zmenšenie
mapy
Posúvanie
Identifikácia
Vrstvy
Legenda
Vyhľadávanie
Meranie vzdialenosti/výmery
Výber prvkov (selekcia)
Tlač
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019