Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

POĽNOHOSPODÁRSKY ZNEVÝHODNENÉ OBLASTI SR – LFA

"HORSKÉ OBLASTI"

Do horských oblastí sú zaradené obce, ktoré spĺňajú jedno z nasledujúcich kritérií:
  • Priemerná nadmorská výška obce väčšia alebo rovná 700 m n. m.
  • Priemerná nadmorská výška obce väčšia alebo rovná 600 m n. m. a menšia ako 700 m n. m.
  • Svahovitosť územia obce väčšia alebo rovná 20% (11,18°) na ploche väčšej ako 50% územia obce
  • Priemerná nadmorská výška obce väčšia alebo rovná 500 m n. m. a menšia ako 600 m n. m. v kombinácii so svahovitosťou obce väčšou ako 15% (8,31°) na ploche väčšej ako 50% územia obce.

Charakteristika horských oblastí
Poľnohospodárska pôda zaradená do horských oblastí v nadmorskej výške nad 700 m sa nachádza v strednej časti severného Slovenska, kde priemerná teplota za vegetačné obdobie predstavuje 10°C a počet dní s teplotou nad 5°C je 182 dní.

Horské oblasti s nadmorskou výškou nad 600 m sa nachádzajú vo východnej a západnej časti severného Slovenska, kde priemerná teplota za vegetačné obdobie predstavuje 11°C a počet dní s teplotou nad 5°C je 202 dní.

Oblasti s nadmorskou výškou nad 500 m predstavujú okrajové územie horských oblastí, kde priemerná teplota za vegetačné obdobie predstavuje 13°C a počet dní s teplotou nad 5°C je 208 dní.

Katastrálne územia zaradené do horských oblastí
Kategória horská oblasť Kategória horská oblasť
H1 nadm. výška > 700 m H3 svahovitosť > 20 %
H2 nadm. výška 600 - 700 m H4 kombinácia: > 500 m, > 15 %
VYHĽADÁVANIE PODĽA KATASTRÁLNYCH ÚZEMÍ

Späť na prehľad o LFA...

 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019