Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

POĽNOHOSPODÁRSKY ZNEVÝHODNENÉ OBLASTI SR – LFA

Vyberte si katastrálne územie zo zoznamu a pozrite si zaradenie do LFA.

Zoznam katastrálnych území SR
Vyhľadávanie podľa začiatočného písmena názvu katastrálneho územia:

A | Á | B | C | Č | D | Ď | E | F | G | H | I | J | K | L | Ľ |

M | N | Ň | O | P | R | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | Z | Ž

Vyhľadávanie podľa názvu katastrálneho územia
Zadajte názov katastrálneho územia:
Katasterálne územie:
Späť na prehľad o LFA...

 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019