Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

HRÚBKA HUMUSOVÉHO HORIZONTU

Aplikácia poskytuje on-line informácie o orientačnej hrúbke humusového horizontu poľnohospodárskych pôd.

Uvedené hodnotu majú len informatívny charakter a je potrebné verifikovať ich v konkrétnom území.

Podľa vyhlášky č. 508/2004 Z.z. sa humusový horizont pre potreby vykonania skrývky rozdeľuje do 4 kategórií:
1 – veľmi hlboký > 30 cm
2 – hlboký 24 - 30 cm
3 – stredne hlboký 18 - 24 cm
4 – plytký <18 cm
 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019