Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

POTENCIÁLNA SCHOPNOSŤ PÔDY TRANSPORTOVAŤ
ORGANICKÉ KONTAMINANTY

OKRES
Trnava
pre spustenie mapovej služby klikni na mapku okresu
 Trnava
Kategória transport Kategória transport
1 veľmi vysoký 4 nízky
2 vysoký 5 veľmi nízky
3 stredný

 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019