Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

POTENCIÁLNA SCHOPNOSŤ PÔDY INAKTIVOVAŤ
ANORGANICKÉ KONTAMINANTY

OKRES
Zlat�� Moravce
pre spustenie mapovej služby klikni na mapku okresu
 Zlat�� Moravce
Kategória inaktivácia Kategória inaktivácia
1 veľmi nízka 4 vysoká
2 nízka 5 veľmi vysoká
3 stredná

 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019