Návod na prácu s mapou v prostredí HTML prehliadača

Tieto stránky slúžia ako sprievodca funkciami pre prácu s interaktívnymi mapami v prostredí HTML prehliadača aplikácie ArcIMS. Pre korektnú prácu s mapou je vyžadované použitie 

MS Internet Explorer ver.5.x a podporu spúštania Java skriptov.

V prípade nejasností alebo problémov vzniknutých pri práci s mapami kontaktujte: